סיכום מלכים ב' פרק כ"א – חטאי מנשה מלך יהודה

סיכום מלכים ב' פרק כ"א – חטאי מנשה מלך יהודה

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, פרק הלימוד בנושא ספר מלכים

מלכים ב', כ"א : חטאי מנשה מלך יהודה (שנים 642-698) 

פרק כ"א של מלכים ב' זה עוסק ברובו בימי מלכותו של מנשה בן חזקיהו שמלך ביהודה במשך 55 שנה (בין השנים 642-698 לפסה"נ).

שבעה פסוקים האחרונים של פרק כ"א בספר מלכים ב' עוסקים בימי מלכות בנו אמון אשר מלך כשנתיים ימים ונרצח ע"י עבדיו בביתו.

"עם הארץ" (= כנראה כינוי לקבוצת בעלי הקרקעות ביהודה הממנים לעיתים מלכים ביהודה) רוצח את רוצחיו של אמון וממליך במקומו את בנו יאשיהו, וכך משמר את רציפות שושלת בית  דוד ואת יציבות הממלכה.

אולם פסוקים 18-1 של פרק כ"א במלכים ב' מספרים בהרחבה על מנשה ומלכותו על יהודה באופן שלילי וביקורתי.

הפסוקים במלכים ב’ פרק כ”א 1-18 מתארים תקופה שלא הייתה כדוגמתה בתולדות ממלכת יהודה מבחינת עבודת ה', בכמות העבודה הזרה שמלך זה החדיר אל תוך הממלכה, כולל אל תוך בית המקדש בירושלים – קודש הקודשים של היהודים. מנשה מתואר על ידי מחבר ספר מלכים בתור המלך החוטא ביותר שהיה אי פעם בממלכות יהודה וישראל גם יחד.

מנשה ביטל לגמרי את התיקונים שעשה אביו חזקיהו אשר טיהר את הממלכה מעבודה זרה וריכז את הפולחן לה' בבית המקדש בירושלים (ראה מלכים ב' י"ח-י"ט). מנשה בנה מחדש את הבמות לה', והחדיר עבודה זרה מכל הסוגים. הוא אף מואשם בשפיכות דמים נקיים (רצח של חפים מפשע) עצומה תחת שלטונו.

מחבר ספר מלכים ב' תולה את חורבן בית המקדש (אשר יתרחש רק כששים שנה אחרי מות מנשה) ואת גלות בבל בתועבות מנשה ובחטאי העם ביהודה אשר הלך אחריו.

המסופר במלכים ב' פרק כ"א מבטא תפיסה של חטא מצטבר וגמול לדורות.

למסופר במסגרת מלכים ב' פרק כ"א ישנה מקבילה בספר דברי הימים פרק ל"ג (פסוקים 1-20) שם מופיע סיפור שאינו נכלל בספר מלכים ב' ולפיו מנשה מכה על חטאיו, חוזר בתשובה ונושא תפילה.

סיכומים לבגרות בתנ"ך