בגרות בתנ"ך: חוק וחכמה – סיכום

לפניכם ריכוז חומר הלימוד לבגרות בתנ"ך בנושא חוק וחכמה על פי תוכנית הלימודים המעודכנת של משרד החינוך כולל סיכומים. הסיכומים לפרק חוק וחכמה כוללים את נושאי החובה והבחירה (יש לבחור נושא בחירה אחד שנבחן במסגרת הערכה בית ספרית, נושאי החובה הם חלק מבחינת הבגרות בהערכה חיצונית).

חוק

חוק – פרקי חובה

סיכום ספר דברים

דברים פרק ו' 4 – 14 – קריאת שמע

דברים פרק כ"ד 10 – 22 – חוקים סוציאליים

דברים פרק ט"ו  1 – 11 שמיטה (+ פרוזבול).

דברים פרק כ'  – חוקי מלחמה

 

חוק – פרקי בחירה

עבד ואמה – עבדות:
דברים פרק ט"ו 12-18

ויקרא פרק כ"ה 39 – 46

קדושים תהיו:
ויקרא פרק י"ט 1 – 18, 32 – 37

חוקי יובל:
ויקרא פרק כ"ה 8 – 23

סדרי שלטון:
דברים פרק ט"ז 18 – 20, דברים פרק י"ז 8 – 1

 

חכמה

חכמה – פרקי חובה

סיכום ספר איוב (מבוא לספר איוב וכן סיפור המסגרת של איוב)

איוב פרק א

איוב פרק ב

איוב פרק מ"ב

קהלת פרק א' (סיכום ספר קהלת)

 

חכמה – פרקי בחירה

איוב פרק ח' 

איוב פרק ט'

איוב פרק ל"ח

איוב פרק מ' 1 – 5

קהלת פרק ג'

קהלת פרק י"א 7 – 10

קהלת פרק י"בחלק ב

 

ראו גם: חוק וחברה במקרא

פרקים נוספים בתוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך

ספר בראשית

 מלכים ונביאים

נביאי אמת ושקר

תגובות לחורבן ושיבת ציון 

סיכומים לבגרות בתנ"ך