בגרות בתנ"ך: נביאי אמת ושקר – סיכום

כאן תמצאו את חומר הלימוד וסיכומים לקראת הבגרות בתנ"ך בנושא נביאי אמת ושקר.

במסגרת תוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך יש ללמוד את פרקי החובה של הנושא (להלן) ובמידה ובוחרים בו גם בנושאי הבחירה (על פני נושא תגובות לחורבן ושיבת ציון) יש ללמוד את פרקי הבחירה. להלן הפרקים הנכללים בתוכנית הלימודים וקישורים לסיכומים שלהם.

 

נביאי אמת ושקר

מבוא לנושא נביאי אמת ושקר

פרקי חובה

דברים פרק  י"ח 9 – 22 – חוק הנביא

ירמיהו פרק כ'

ירמיהו פרק כ"ג 25 – 32

ירמיהו פרק כ"ח

(ראו גם סיכום ספר ירמיהו)

פרקי בחירה

מלכים א' פרק כ"ב 1 – 40 (ראה סיכום ספר מלכים א)

עמוס פרק ז' 7- 17(סיכום ספר עמוס)

ירמיהו פרק כ"ו

 

פרקים נוספים בתוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך

ספר בראשית

 מלכים ונביאים

תגובות לחורבן ושיבת ציון 

חוק וחכמה

סיכומים לבגרות בתנ"ך

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו