ספר בראשית – סיכומים ומאגר משאבים

ספר בראשית – סיכומים ומאגר משאבים

ספר בראשית הוא הספר הראשון של התנ"ך. חתימת התנ"ך התרחשה לפני 1900 שנה במאה השניה לספירה. היה דיון האם קהלת ושיר השירים אמורים להיכנס לתנ"ך בסוף הוחלט שכן. הספרים החיצוניים של בית שני יש בהם ניצני מדרש, לדוגמא: איוב נשא את דינה זה מוזכר בדברי איוב שקדם לגמרא ב 500 שנה.

מדרשים על ספר בראשית – בראשית רבא: מאה רביעית לספירה. חלוקת הפרקים נעשתה ע"י כומר נוצרי. החלוקה היהודית היא החלוקה לפרשיות.

את ספר בראשית והתנ"ך בכלל ניתן תמיד להמשיך לקרוא מכיוון שהמקרא הוא ריבודי וניתן ולנתח אותו הן על ידי כלים מסורתיים של מחשבת ישראל והן ע"י הכלים המודרניים. יש פערים, תקבולות, רמזים מקדימים. האמצעים הספרותיים הקיימים בתנ"ך הם מדהימים.

התורה מחולקת ל 4 רבדים עפ"י חז"ל. מחורבן בית שני עד אחרון הסבוראים- מתפרס על פני 1000 שנה :

פ  פשט

הקריאה הפשוטה הראשונית העולה מן העיניים

ר  רמז

רק רמוז בכתוב

ד  דרש

דורשים את הכתוב לפעמים נובע מהפשט

ס  סוד

הקבלה, סודות שגנוזים בכתוב.

לדוגמא: בראשית פרק יא: סיפור מגדל בבל: בנו מגדל ורצו להגיע לקב"ה הקב"ה העניש אותם והרס את המגדל. לא כתוב שרצו למרוד בקב"ה. החטא לא מופיע בכתוב.

בראשית: למה מתחיל בב' ? מהצורה של האות ב = אל תסתכל במה שמעליך או מתחתיך או מאחוריך אלא רק במה שלפניך.

"בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ"

 

 נסמך – לא יכולה לעמוד לבדה. יש במשפט בעיה דיקדוקית. ספורנו: בראשית הכל… אחרים: בראשית הזמן…

על פי רש"י התורה היתה צריכה להתחיל מהמצוות – כלומר משמות פרק יב' אלוהים ברא את העולם בשביל עם ישראל ובשביל התורה ולכן הסיפור מתחיל מסיפור הבריאה. ולכן ראשית= עם ישראל, התורה.

בראשית: ב = אותיות בכל"מ.= בשביל עם ישראל ובשביל התורה ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.

בראשית

ברא

אלוהים

את

השמים

ואת

הארץ

מושא ישיר

נשוא

נושא

כלומר אלוהים ברא את הבראשית.

בראשית

ברא

אלוהים

נושא

נשוא

מושא ישיר

 כלומר בראשית ברא את אלוהים

נושאים בספר בראשית

בראשית פרק א-ב: סיפורי הבריאה בספר בראשית – על ההבדלים בין שני סיפורי הבריאה המופיעים בספר בראשית פרקים א ו-ב ועל השימוש בשם האלוהים והשם המופרש בלשון ספר בראשית והמקרא. ראה גם סיכום אודות חלוקת סיפור הבריאה בבראשית פרק א אודות המבנה של סיפור הבריאה וכן אודות היחס בין סיפורי הבריאה בבראשית.

בריאת האדם בבראשית פרק א' במקרא, במדרש ובקבלה – מסורות ופרשנות אודות בריאת הגבר והאישה "בצלם" האלוהים

מדרש בריאת האדם בבראשית פרק ב' – סיפור בריאת האדם השני בספר בראשית פרק ב' מבטא ביהדות את התפיסה לגבי משמעות עבודת השם של האדם הראשון וכן פרשנות אודות בראשית ב'.

סיפור גן העדן בבראשית פרק ג' במדרש ואצל הרמב"ם – פרשנויות שונות בנוגע למשמעותם של עץ החיים והדעת בסיפור גן העדן בבראשית פרק ג'

בראשית פרק ג': חטא אכילת עץ הדעת  – משמעות חטא האכילה מעץ הדעת בסיפור גן העדן (בראשית ג') אצל חז"ל, הרמב"ם והרב קוק

בראשית פרק ג': עונש הגירוש מגן העדן והגלות מארץ ישראל במדרש – הקשר במדרש בין הגירוש מגן העדן והכניסה של עם ישראל לארץ ישראל

מדרש בראשית פרק ד' – סיפור קין והבל – מדרש השם של קין והבל ומשמעותו של הרצח ועונשו בבראשית פרק ד'. ראה גם פרשנות בראשית ד'.

עונשו של קין על רצח הבל על רקע עונש אדם וחווה בבראשית פרק ג' ו-ד' – משמעות העונש שקיבל קין על רצח הבל בהשוואה לעונשו אדם וחווה בבראשית פרק ג' ו-ד'

בראשית פרק ה' – אורך חיי האדם ומושג ה"תולדות" בספר בראשית – על הפרקים הגניאולוגים בבראשית פרק ה' והתקצרות אורח חיי האדם וכן משמעותן של השושלות המשפחתיות בפרק.

נחמת אלוהים בבראשית פרק ו' – מדוע נאמר על ה' כי הוא "ינחם" על שיצר את האדם לפני המבול והמשמעות של הביטוי במדרשים

פניית ה' לנח בבראשית פרק ו-ז -תוכן הפניות של ה' לנוח וההנחיות שלו בסיפור המבול.

מדרש בראשית פרק ט' – משמעותו של סיום סיפר המבול בבראשית ט' במדרשים

מדרש בראשית פרק י – פרשנות בראשית פרק י' – סיפור מגדל בבל

פרשנות סיפור מגדל בבל בבראשית פרק י"א – שלושת המעגלים מהם בנוי פרק י"א ומגבלות הטכנולוגיה.

השוואה בין סיפור הבריאה וסיפור המבול בספר בראשית – ההקבלה בין יצירת העולם לראשונה ובין חידושו לאחר המבול.

פרשנות בראשית פרק י"ב – הרקע לחייו של אברהם ומשמעות הנדידה שלו לארץ כנען

פרשנות בראשית פרק י"ג – חזרתו של אבהרם לארץ ישראל ממצרים.

פרשנות בראשית פרק ט"ו – ברית בין הבתרים בין אבהרם וה'.

פרשנות בראשית פרק כ"ז – מערכת היחסים בין שרי והגר, צאצאיו של אברהם והשוואה לבראשית פרק כ"א

פרשנות בראשית פרק י"ז – שינוי שמותיהם של אברהם ושרה ונושא ברית המילה

פרשנות בראשית פרק י"ח – הבשורה על הולדת יצחק והויכוח על סדום

פרשנות בראשית פרק י"ט – סיפור לוט והמלאכים וחורבן סדום ועמורה

פרשנות בראשית פרק י"ט – סיפור לוט ומעשה בנותיו במערה.

פרשנות ופירוש בראשית פרק כ"א – סיפור גירושם של הגר וישמעאל

פרשנות ופירוש בראשית פרק כ"ב – סיפור עקדת יצחק ומשמעות חניסיון בו עומד אברהם

פרשנות ופירוש בראשית פרק כ"ד – סיפור שליחותו של עבד אברהם והמפגש עם רבקה

מקורות מידע נוספים אודות ספר בראשית

סיפורי בראשית ומשמעותם הפילוסופית

בראשית א-ב 3 סיפור הבריאה הראשון -סיכום

בראשית ב’ 4-25 סיפור הבריאה השני\ גן עדן – סיכום

בראשית ג’ הגירוש מגן העדן – סיכום

בראשית ד תולדות משפחת האדם והאנושות – סיכום

בראשית ו’ מבול – סיכום

בראשית פרק ט – סיכום

בראשית פרק י”ב: אברהם עולה לא”י (וגם יורד ממנה)

בראשית פרק ט”ו :הברית בין הבתרים

בראשית ט”ז –י”ז -השוואה

בראשית פרק י”ז – ברית המילה

בראשית פרק כ”א 1- 21 – הגרוש השני של ישמעאל והגר

בראשית פרק כ”ב- עקידת יצחק

בראשית כ”ג – מות שרה וקניית מערת המכפלה

סיפורי אברהם – מושגים וכלים

בראשית פרק כ”ה 19 – 34: הולדת יעקב ועשו ומכירת הבכורה

בראשית פרק כ”ח: חלום יעקב

בראשית פרק כ”ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל”ב – יעקב מתכונן למפגש עם עשו

בראשית פרק ל”ז – חלומות יוסף, השלכתו לבור ומכירתו לישמעאלים

מאגר הסיכומים כאן עוסק בנושאים שונים הנוגעים לספר בראשית ומבוסס על הקורס "עיונים בספר בראשית" של ד"ר נאווה גוטמן וכן חומרי נוספים מתוך קורסי יסוד בתורה. הסיכומים הם חלק ממאגר המידע והמשאבים בנושאי יהדות באתר טקסטולוגיה וכן הם משלימים את נושאי הסיכומים בתנ"ך בנושא עלילות הראשית ונושא סיפורי האבות אשר באתר.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: