סיכום עמוס פרק ד' 1-11

סיכום עמוס פרק ד' 1-11

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת,

בפסוקים 3-1 של פרק ד' בספר עמוס יש נבואת זעם של הנביא המופנית אל נשות העיר שומרון העשירות המכונות כאן בלעג "פרות הבשן" המצלות את העניים בכך שמזרזות את בעליהן להביא להן יינות ענושים (יין שנגבה מהעניים כקנס על פיגורי תשלומי הלוואות). לפיכך נשים אלו ייענשו בחורבן ובהגליה על ידי אויב אכזר שיישא אותן כדגים בסל והן יעופו דרך פרצות בחומה ויושלכו אל מקום בו מוגלים הגולים.

בעמוס ד' פסוקים 11-4 יש תוכחה לעגנית על מנהגי פולחן ישראליים לה' הנטולים כל תוכן חברתי ומוסרי.שבעה עונשים הוטלו ללא הואיל על ישראל והעם לא שב אל ה' אלוהיו : רעב,בצורת, שידפון וירקון (=ייבוש הדגנים עקב רוח קדים חמה מהמזרח) ארבה, מגיפה דומה לדבר מצרים,מלחמה ורעידת אדמה (=מהפכת אלוהים כמהפכת סדום ועמורה בזמנה) שבקושי ניצלו ממנה כאוד מוצל משרפה.

סיכומים לבגרות בתנ"ך