סיכום ספר מלכים

סיכום ספר מלכים

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת

ספר מלכים: היסטוריה, היסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה

הקריאה בספר מלכים עוסקת מאפשרת עיסוק בין היתר בהיסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה של המקרא.

היסטוריה  היא תולדות  רצף האירועים , ההתרחשויות והעובדות אשר קרו בזמנים   עברו בקרב  כל המין האנושי, או בקרב  אומה או ארץ מסוימת, יחד עם סיבותיהם ותוצאותיהם.

היסטוריוגרפיה  היא כתיבת ההיסטוריה. היא דרכו של כותב ההיסטוריה ושיטתו, ההיסטוריון.

היסטוריוסופיה  היא חכמת ההיסטוריה באופן מילולי או תפיסת או הבנת ההיסטוריה, ניתוח ההיסטוריה וכתיבתה לאור השקפת עולם מסוימת, השקפתו של ההיסטוריון.

ההיסטוריון מבסס את העובדות על השקפת עולם רעיונית מוגדרת.

כך הוא יכול לראות את ההיסטוריה  – למשל –  כהגשמת תכניתו של כוח עליון המכוון את האירועים, המכוון את מהלך ההיסטוריה בהתאם לאותה תכנית.

העובדות לא יובאו בצורה יבשה כמו שהיו אלא שייבחרו ויוצגו בצורה כזאת

שיביעו את דעתו האישית של ההיסטוריון וישרתו את רעיונותיו (הפוליטיים, הדתיים, החברתיים וכו') ויוכיחו שאכן הם צודקים ונכונים.

מבוא לספר מלכים

ספר מלכים הוא האחרון מבין ספרי הנביאים הראשונים. עלילתו של ספר מלכים מתארת את תולדות ישראל מסוף ימי דוד המלך (מאה 10 לפני הספירה) ועד 25 שנה אחרי חורבן בית המקדש הראשון בירושלים בידי הבבלים בשנת 586 לפני הספירה כאשר מלך בבל (בשנת 561 לפני הספירה) משחרר את יהויכין מלך יהודה החוקי האחרון מן הכלא הבבלי בגולה.

ספר מלכים לפיכך מתאר תקופה ארוכה של ארבע מאות שנה בתולדות עם ישראל.

שמו של הספר הוא מלכים כי הוא מתאר את תולדות עם ישראל ומלכיו.

ספר מלכים הוא ספר אחד למרות חלוקתו למלכים א’ ומלכים ב'.  חלוקה זו היא מלאכותית ונעשתה בתקופה מאוחרת לצורך הנוחיות אבל ללא שום שיקול תכני או ספרותי .אפילו היא קוטעת סיפור  מלכות אחזיה מלך יהודה באמצע. מבחינת התוכן ניתן לחלק את ספר מלכים לשלושה חלקים אלה :

          1)  מלכים  א'-י"ב : תולדות  תקופת הזוהר של מלכות שלמה על 12

               שבטי ישראל הכוללות את תיאור בניית בית המקדש הראשון.

          2)  מלכים א', י"ב- מלכים ב', י"ז : תולדות ממלכות יהודה וישראל

              מהפילוג של הממלכה המאוחדת (בשנת 928 לפני הספירה) ועד

              חורבן ממלכת ישראל הצפונית ובירתה שומרון (בשנת 722 לפנה"ס)

          3)  מלכים ב', י"ח- כ"ה : תולדות ממלכת יהודה ומלכיה בלבד מאז

               תחילת מלכות חזקיהו מלך יהודה (בשנת 727 לפני הספירה)

               ועד שחרור יהויכין מלך יהודה החוקי האחרון מן הכלא הבבלי

               (בשנת 561 לפני הספירה) כעשרים וחמש שנה לאחר חורבן ממלכת

               יהודה, בירתה ירושלים ובית המקדש הראשון  שהיה בשנת 586 לפני

                הספירה.

מקורות ספר מלכים

בספר מלכים מוזכרים שלושה מקורות שמהם המחבר שאב את ידיעותיו :

א) "ספר דברי שלמה" (מלכים א’ פרק י”א, 41)

ב) "ספר דברי הימים למלכי ישראל" (מלכים א', י"ד ,19)

ג) "ספר דברי הימים למלכי יהודה" (מלכים א', י"ד ,29 )

בנוסף על כך יש  מקורות נוספים שמהם מחבר ספר מלכים שאב את ידיעותיו מבלי שהוזכרו בשמם בצורה מפורשת והם :

א) תעודות מארכיוני בית המקדש בירושלים

ב) סיפורי חכמה

ג) סיפורים נבואיים מממלכת ישראל

ד) סיפורי אליהו הנביא ותלמידו אלישע הנביא

ה) דברי ישעיה הנביא ונבואתו

המחבר של ספר מלכים עשה עבודת עריכה כי הוא לקח את המידע שבמקורות האלה, עיבד אותו ושילב ביניהם קטעי קישור כדי להתאימם להשקפתו הדתית, כלומר הוא יצר יצירה היסטוריוסופית על בסיס תעודות ומקורות מקוריים.

קטעי הקישור אשר הוא כתב בעצמו ושילב בין הסיפורים דומים מאוד בסגנונם הלשוני ובהשקפת עולמם לסגנון ספר דברים  ולרעיונותיו הדתיים.

ספר דברים כידוע הוא החמישי בתורה.

לאור כל זאת, רב חוקרי התנ"ך חושבים שעורך ספר מלכים היה שייך לאותו חוג יוצרים ( = בלועזית אסכולה)  שאליו היה שייך מחבר ספר דברים.

שמו של ספר דברים בלועזית הוא דויטרונומיום (Deuteronomium) כלומר

"משנה תורה" ( = תורה שנייה) , ובגלל זה נוהגים לכנות את מחבר ספר מלכים העורך הדויטרונומיסטי ( = העורך הדברימי או העורך המשנה תורתי).

השקפת עולמו של מחבר ספר מלכים

מטרתו של ספר מלכים אינה לכתוב את תולדות יהודה וישראל לשם לימוד ההיסטוריה בלבד אלא שמגמתו היא חינוכית ודתית. מגמה זו היא ללמד שה' שולט בעולם ומתערב בהיסטוריה הלאומית של עם ישראל ושל העולם כולו, והוא עושה זאת על פי הצדק האלוהי. הוא בא להשיב על שתי שאלות יסודיות שהן :

1) מדוע הממלכה המאוחדת שהקים דוד המלך התפלגה לשתי ממלכות ?

2) מדוע שתי הממלכות האלו (יהודה וישראל) נחרבו ?

תשובתו היא :  הפילוג, חורבנן של שתי הממלכות והגליית תושביהן לגולה

( = גירוש התושבים הישראלים והיהודים בכוח לחוץ לארץ)  היו עונשים אלוהיים בגלל חטא העבודה הזרה שבו חטא העם ומלכיו לאורך כל הדורות מימי שלמה המלך ועד חורבן ירושלים והמקדש ( חטא כזה שבו חוטאים לאורך כל הדורות נקרא חטא מצטבר).

לטובת הלומדים כאן תוכלו למצוא שאלות חזרה על ספר מלכים

סיכומי ספר מלכים א'

תקציר מלכים א',

א)  המאבק על ירושת מלכות דוד והמלכת שלמה על כל ישראל  (מלכים א' פרק א')

ב)  ביסוס ממלכת שלמה המלך על ידי חיסול מתנגדיו  (פרק ב')

ג)  חלום שלמה בגבעון + חכמת שלמה (מלכים א' פרק ג')

ד)  שניים עשר ניצבי שלמה (פרק ד')

ה) תיאור עושרו שלמה וחכמתו + הכנות לבניית בית המקדש (פרק ה')

ו)  תיאור בניית בית המקדש בירושלים  (פרקים ו'-ז')

ז)  חנוכת בית המקדש  בירושלים ותפילת שלמה לה'  (מלכים א' – פרק ח')

ח) תשובת ה' לתפילת שלמה (פרק ט')

ט) ביקור מלכת שבא (מלכים א' פרק י')

י) הדרדרות מלכות שלמה (מלכים א' פרק י"א)

יא) פילוג הממלכה (מלכים א', פרק י"ב)

יב) שושלת עמרי (מלכים א', פרק ט"ז)

יג) סיפורי אליהו (מלכים א', פרקים י"ז, י"ח, י"ט)

יד) סיפור כרם נבות (מלכים א', פרק כ"א)

טו) אחריתו של אחאב (מלכים א' פרק כ"ב)

סיכום מלכים ב'

א) הדרדרות ממלכת ישראל (מלכים ב', פרק ט"ו)

ב) חורבן וגלות ישראל (מלכים ב', פרק י"ז)

ג) מסע סנחריב ליהודה (מלכים ב', פרק י"ח – י"ט)

ד) חטאי מנשה מלך יהודה (מלכים ב', פרק כ"א)

ה) הרפורמה הדתית של יאשיהו (מלכים ב', כ"ב-  כ"ג)

ו) חורבן ממלכת יהודה וגלות בבל (מלכים ב' פרק כ"ד – כ"ה)

סיכומים לבגרות בתנ"ך