סיכום ירמיה פרק כ"ה 1 – 14

סיכום ירמיה פרק כ"ה  1  – 14

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת

ירמיה פרק כ"ה, פסוקים 14-1 : בבל תשלוט בעולם שבעים שנה

בפסוקים 1- 14 בספר ירמיה פרק כ"ה המתוארכים בשנה הרביעית ליהויקים מלך יהודה שהיא השנה הראשונה לנבוכדנאצר מלך בבל הם משנת 605 לפנה"ס, שנה מרכזית ביותר בתולדות המזרח הקדום והמזרח התיכון כי בה בבל ניצחה סופית את מצרים בקרב כרכמיש (בצפון סוריה) לאחר התמוטטות האימפריה האשורית ובכך נהפכה למעצמת העל העולמית היחידה השלטת באזור ובעולם. על פי המסופר בירמיה פרק כ"ה נראה כי ירמיהו הנביא ראה בניצחון הבבלי הוכחה לצדקת נבואותיו על הגוי (=העם) מהצפון שיבוא ויחריב את ממלכת יהודה ואת בירתה ירושלים כעונש על החטאים שלהם ועל כך שהעם לא שמע בקולו של ירמיהו ולא חזר בתשובה.

אמנם ממלכת בבל שוכנת ממזרח לארץ יהודה אבל היא כבשה את יהודה מצפון. הנבואה בירמיה כ"ה מספרת כי צבאות בבל יחריבו את ממלכת יהודה עד היסוד עד כדי כך שדברים שבשגרה כגון קולות השמחה של חתונה או רעשי כלי הבית היומיומיים כגון קול אבן הרחיים (ששמשה לטחינת גרעינים למיניהם בעיקר דגנים) או אור הנר המצויים אז בכל בית, יאבדו כי החיים עצמם יחדלו בירושלים וביהודה. על פי ירמיה גלות בבל תמשך שבעים שנה (יש המפרשים שהכוונה לכך שחורבן בית המקדש הראשון התרחש בשנת 586 לפנה"ס וסיום בנייתו של בית המקדש השני היה בשנת 516 לפנה"ס ויש הטוענים שלפנינו מספר טיפולוגי בלבד שהרי שיבת ציון החלה כ 48 שנה אחרי חורבן בית ראשון) שאז בבל תיחרב בעצמה.

סיכומים לבגרות בתנ"ך