סיכום מלכים ב' פרק ט"ו

סיכום מלכים ב' פרק ט"ו – הדרדרות ממלכת ישראל

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, פרק הלימוד בנושא ספר מלכים

ע"פ המסופר במלכים א' פרק ט"ו לאחר מותו שני בניו של אחאב (אחזיהו ויורם) מלכו בישראל במשך כעשר שנים (בשנים 842-852 לפני הספירה) ואז קצין ישראלי בשם יהוא מרד במלכותם והדיח אותם, המליך את עצמו, חיסל את שושלת בית עמרי וייסד שושלת חדשה משלו, שושלת בית יהוא שמלכה בישראל דרך חמישה מלכים (יהוא, יואש ,ירבעם השני ובנו זכריה שמלך רק ששה חודשים) יותר מתשעים שנה (בשנים 748-842 לפני הספירה).

על פי המסופר בפרק בסוף ימי שושלת בית יהוא היציבה מתחילה תקופה של חוסר יציבות בישראל.

בכל הזמן הזה בממלכת יהודה שוררת יציבות מכיוון שמלכו תמיד מלכי שושלת בית דוד.

בנוסף, ביהודה מלך המלך עוזיהו (או עזריהו) במשך 52 שנה, באותו הזמן שבישראל התחלפו חמישה מלכים ממשפחות שונות שתפסו את השלטון במעשי מרד ורצח קודמיהם בשלטון (זכריה,שלום,מנחם,פקחיהו ופקח).

מלכים ב',פרק ט"ו, פסוקים 31-1 מספר על הנפילה הפוליטית והדתית של ממלכת ישראל בשנותיה האחרונות למול יציבות שלטונית מוחלטת בממלכת יהודה.

מלבד זאת באותו הזמן גם החלה להתפשט האימפריה האשורית שתשתלט על העולם ובסופו של דבר תחריב את ממלכת ישראל,תגלה את תושביה לגלות ותאיים על קיומה של ממלכת יהודה (בפרקים הבאים : מלכים ב', פרק י”ז, פרק י”ח, פרק י”ט).

מלכים ב', פרק ט"ו,פסוקים 31-1, מחולק כך :

א. מלכות עוזיהו (עזריהו) מלך יהודה (מלך 52 שנה, בשנים 733-785, מלכים ב, ט"ו פסוקים 7-1)

עוזיהו מלך 52 שנה (בשנים  733-785 לפני הספירה),חלקן כשותף לאביו המלך אמציה,וחלקן כאשר בנו יותם שותף לו במלוכה.

המלך עזריהו נדבק בצרעת (מחלת עור קשה) על ידי האל למרות שכתוב שעשה את הישר בעיני ה' (אבל ספר מלכים דוגל בגמול לדורות ובמקבילה שבספר דברי הימים ב', פרק כ"ו, פסוקים 20-16 מסופר שהמלך חלה בצרעת כעונש על כך שביקש להקטיר על מזבח הקטורת מבלי להיות כהן,דבר שהוא חטא) ולכן הוחלף בפועל על ידי בנו יותם שהיה שותף למלכותו למעשה,כי בגלל מחלתו נאלץ להסתגר ב"בית החפשית" (כנראה מקום מבודד למצורעים שלא ידביקו את האחרים במחלה ונקרא כך כי האדם חופשי מחובותיו עקב בידודו, וכאשר מדובר במלך הוא כנראה ישב בארמון נפרד חופשי מעבודות ניהול ענייני הממלכה שהועברו לבנו יותם). בספר דברי הימים ב', פרק כ"ו מסופר, מעבר למה שכתוב על עוזיהו בספר מלכים, שהוא היה מלך מוצלח מאוד אשר בימיו ממלכת יהודה פרחה כי הוא הרחיב את שטח ממלכת יהודה במערב, בשטח ארץ הפלשתים,בדרום מערב הארץ,אזור עוטף עזה עד מצרים, במזרח את בני עמון ובדרום כיבוש העיר אילת.מלבד זאת גם מסופר בספר דברי הימים,שמלך זה חידש את הציוד הצבאי וחיזק מאוד את ירושלים.כל זה לא מסופר בספר מלכים בכלל.

ב. מלכות זכריהו בן ירבעם בן יואש (השני) מלך ישראל (מלך ששה חודשים בשנה 749 לפני הספירה, מלכים ב', ט"ו פסוקים 12-8) : זכריהו הוא המלך החמישי של שושלת בית יהוא,שהדיח את בית עמרי מהמלוכה בממלכת ישראל.הוא מלך ששה חודשים כי נרצח על ידי שלום בן יבש שהתמלך במקומו.רצח זכריהו הביא את שושלת בית יהוא לסופה אחרי מלכים שמלכו בישראל במשך כ 92 שנה (בשנים 749-842) ומגשים דברי נבואה שנאמרו בזמנו ליהוא,מייסד השושלת על כך שיישבו בכסא המלכות צאצאיו עד דור רביעי (מלכים ב', ט"ו פסוק 12)

ג. מלכות שלום בן יבש,מלך ישראל (מלך חודש אחד בלבד בשנת 747 לפני הספירה, מלכים ב', ט"ו פסוקים 16-13) : שלום שהיה ממשפחות עבר הירדן המזרחי, מן העיר יבש גלעד רצח את זכריה בן ירבעם מבית יהוא "קבלעם", כלומר בפרהסיה, לעיני כולם.

ד. מלכות מנחם בן גדי מתרצה, מלך ישראל (מלך 10 שנים בשנים 737-747 לפני הספירה , מלכים ב', ט"ו פסוקים 22-17) : מנחם היה כנראה משבט גד,גם בעבר בירדן המזרחי.

אולם רשום שהוא עלה מהעיר תרצה שהייתה בשטח השומרון ולכן אולי ניתן לתקן את השם "תרצה" ל"צרתן",עיר בנחלת שבט גד או לחלופין לטעון ש"גדי" פה לא קשור לשבט גד אלא שזה שמו הפרטי של אב מנחם.מיוחס לו מעשה אכזרי ביותר : בקיעת בטנן של נשים הרות, נוהג שלפעמים היה נהוג בעתות מלחמה במזרח הקדום. (מלכים ב', ח',12 , עמוס, א',13 ,הושע, י"ד,1).

בימי מנחם מלך ישראל עלה עם צבאותיו פול  המזוהה עם תגלת פלאסר השלישי מלך אשור בשנים 727-745.מלך ישראל נכנע לו והעלה לו מס בכדי שיסייע בידו להחזיק בשלטון.המס הזה הוטל על ידי המלך מנחם על "גיבורי החיל" כאשר הכוונה לא לאנשי צבא אלא ככל הנראה לעשירי החברה.מס זה עורר כנראה מחאה חזקה.

ה. מלכות פקחיה בן מנחם,מלך ישראל (מלך רק שנתיים בשנים 735-737 לפני הספירה, מלכים ב', ט"ו פסוקים 26-23) : פקחיה בן מנחם מלך ישראל נרצח,ככל הנראה כתוצאה מחוסר שביעות רצון מצד השכבות החזקות על מדיניות אביו,בידי שלישו פקח בן רמליהו רק אחרי שנתיים ימים לאחר שעלה לשלטון.

ו.  מלכות פקח בן רמליהו,מלך ישראל (מלך רק שנתיים בשנים 733-735 לפני הספירה ונרצח על ידי הושע בן אלה, מלך ישראל האחרון ( בשנים 724-733) עד חורבן ממלכת ישראל וגלות תושביה לאשור בשנת 722 לפני הספירה ,(ראו במלכים ב', פרק י"ז פסוקים 31-27) : בימי פקח שוב עלה מלך אשור תגלת פלאסר השלישי לארץ והפעם כבש אזורים מצפון הממלכה תוך כדי הגליית תושביו לאשור

דבר שגרם לכך שהושע בן אלה רצח את פקח ומלך במקומו.

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

סיכומים לבגרות בתנ"ך