למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

אלוהים שמעדיף את מנחת הבל הצעיר על פני קין הבכור, יצחק שנעשה חשוב מישמעאל, יעקב שגונב את הבכורה מעשו, יוסף שאליו משתחווים כל אחיו הגדולים ולבסוף אפרים שמקומו הוחלף בזה של אפרים. ספר בראשית לבדו מלא במקרים של מאבקים על בכורה שבהם זהו בדרך כלל לא הבכור שמנצח.

התנ"ך לא מותיר מקום לספק בעניין חשיבתו של הבכורה בחברה הפטריארכלית הקדומה. אך האם הקרבות בין האחים בתנ"ך הם מאבק על משהו גדול יותר מרק ירושה חומרית ומעמד?

עם ישראל גונב את הבכורה

הנדריק טר בורגן. עשו מוכר את הבכורה של. 1627

חוקר המזרח הקדום ז'אן אסמן אפיין את היהדות הקדומה כתרבות המושתתת על ניגוד עם הסביבה שלה. אברהם יוצא כנגד תרבות האלילים, משה יוצא כנגד האימפריה המצרית ושארית התנ"ך עסוקה ביחסים המשיכה-דחייה בין ישראל והעמים סביבם.

לכן את התשובה להיפוכי הבכורה בספר בראשית אפשר אולי למצוא דווקא בספר שמות ושאר ספרי התנ"ך. הסיפור אודות עם עבדים שהופך את הקערה על פיה כנגד אימפריה בלתי מנוצחת הוא למעשה סיפור של היפוך הבכורה. אחרי שאלוהים הורג את בכורי מצרים הוא מאמץ לעצמו את עם ישראל בתור בכורו ("בני בכרי ישראל" שמות ד', "אף אני בכור אתנהו" תהלים פ"ט). גם ביחס לעמי כנען שבני ישראל יורשים יש העברה על ידי אלוהים של זכות הבכורה על הארץ. אסמן סבור כי ייתכן וסיפורים אלו משמרים את יחסי ההתנגדות והשינוי של היהדות הקדומה מול העמים סביבה. במילים אחרות, הבכורה והיפוך הסדר הטבעי שלה היא נושא שקשור לא רק באבות העם העברי, אלא בסיפור התנ"כי כולו ואולי הסיפור של היהדות הקדומה עצמה.

עוד דברים לחשוב עליהם:

בכור, סנדוויץ" ובן זקונים: מה המיקום שלכם במשפחה אומר עליכם?

"לך לך" כמסע גילוי עצמי – דמותו של אברהם בקבלה

9 עובדות מעניינות על המין האנושי

עוד דברים מעניינים: