סיכומים לבגרות בתנ"ך: מלכים ונביאים

סיכומים לבגרות בתנ"ך: מלכים ונביאים

להלן תמצאו את סיכום הפרקים לבגרות בתנ"ך בנושא של מלכים ונביאים.

מתוך: סיכומים בתנ"ך לבגרות

מבוא קצר לספר מלכים

היסטוריה: דברי הימים. קורות עם, או עמים שונים במשך תקופה או דורות מסוימים.

 

היסטוריוגרפיה: רישום ההיסטוריה. כתיבת דברי הימים.

ספר מלכים (מלכים א ומלכים ב) נכתב מלכתחילה כספר אחד, וחולק לראשונה לשני ספרים (א' – ב') בתרגום השבעים. חלוקה זו מופיעה במסורת העברית רק במאה ה – 15. הספר נמנה על קובץ הנביאים בתנ"ך, בחלק הקרוי "נביאים ראשונים". הספר מתאר את תולדות עם ישראל, ובעיקר את תולדות המלוכה, החל מימי שלמה, שמלך לאחר דוד אביו, ועד לחורבן בית ראשון, בימי המלך צדקיהו (586 לפנה"ס).

בפני מחבר ספר מלכים עמדו מקורות היסטוריים שונים, הנזכרים בספר עצמו, כמו למשל "ספר דברי שלמה" (מלכים א', י"א 41), "ספר דברי הימים למלכי יהודה" (מל"א, ט"ו 23), "ספר דברי הימים למלכי ישראל" (מל"א, ט"ז 14), וכן מקורות אחרים, שאינם נזכרים במפורש, כמו רשימות מבית המקדש, סיפורי נביאים בישראל (אליהו, אלישע) וביהודה (ישעיהו) וכו'. הסופר משתמש רק בחלק מן המקורות, כפי שהוא מעיד בעצמו: "ויתר דברי שלמה, וכל אשר עשה, וחכמתו הרי הם כתובים……..". (מל"א' י"א 42)

מלכתחילה, לא תיתכן היסטוריה "אובייקטיבית" אלא רושם המאורעות עושה זאת תמיד מנקודת מבטו האישית (ממש כמו שצילום של 30 שניות בטלביזיה, ממאורע שנמשך שעתיים – אינו יכול להיות אובייקטיבי, והוא מצולם מנקודת מבטו של הכתב, או הצלם!).ספר מלכים שופט את מאורעות התקופה לפי עקרונותיו הדתיים, ולא לפי קנה – מידה מוסרי, פוליטי, צבאי וכו'. לדוגמא, הספר תולה את הסיבה לחורבן שומרון וגלות עשרת השבטים

בחטאים הדתיים של תושבי ממלכת ישראל, ולא במרד של הושע, מלך ישראל, במלך אשור (מלכים ב', י"ז).

הספר ערוך בתבנית כמעט קבועה: על כל מלך מסופר מתי החל למלוך, שם אימו (רק מלכי יהודה), גיל, משך שנות המלוכה וגם סיום הקורות של כל מלך הוא אחיד, בצירוף מקום קבורתו. הספר ערוך בצורה סינכרונית, כלומר הוא מתאר במקביל, בד בבד, את קורות שתי הממלכות: ישראל ויהודה.

 

זמן חיבור הספר – ישנו כלל (הגיוני מאד!) שזמן חיבורו של ספר מאוחר למאורע האחרון הנזכר בו. אי לכך חובר ספר מלכים לאחר שחרורו של המלך יהויכין מן הכלא הבבלי ב – 561. מכיוון שהמאורע ההיסטורי החשוב של שיבת ציון (538 לפנה"ס) אינו מוזכר בספר, הרי זמן חיבורו הוא 550 לפנה"ס לערך. הספר נכתב כנראה בבבל, על ידי מי שחשש לגורל המקורות ההיסטוריים שהיו ברשותו, ואשר רצה להשאיר לדורות הבאים את סיפורו של עם ישראל, למקרה של הטמעות בגולה.

כאן תוכלו למצוא גם מאגר שאלות חזרה על ספר מלכים לשם תרגול.

דברי הימים מול מלכים:

מחבר דברי הימים דוגל בתפיסת גמול אישי מול תפיסת הגמול לדורות של מלכים ומציג את הדברים בהתאם. כמו כן הוא יותר פרו-יהודאי ונוטה למחוק חטאים של יהודה.

מלכים א' פרק א'

מלכים א' פרק ג'

מלכים א' – פרק ח'

מלכים א' פרק י'

מלכים א' י"א 

מלכים א' י"ב

מלכים א' ט"ז 23- 33

מלכים א', פרקים י"ז, י"ח וי"ט – סיפורי אליהו

מלכים א' י"ז

מלכים א' י"ח

מלכים א' י"ט

מלכים א' כ"א

מלכים ב' ב'

מלכים ב', ה'

מלכים ב' י"ז

מלכים ב', פרק ט"ו

מלכים ב' י"ח-י"ט – מסע סנחריב

מלכים ב' כ"א \ דברי הימים ב', ל"ג

מלכים ב', כ"ב – כ"ג

דברים י"ב 1-14

ספר ירמיהו

ירמיהו א'

ירמיהו ב' 1-13

ירמיה י"ב 1-6

ירמיה ל"א

ירמיה כ' 7-18

מלכים ב' כ"ד (מודרכת)

מלכים ב' כ"ה (מודרכת)

ירמיה ל"א 14-19, 26-36

עזרא א' 1-7
מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

סיכומים לבגרות בתנ"ך