ספר ישעיה – סיכום

ספר ישעיה – סיכום

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת,

ספר ישעיה הוא הספר הראשון בספרי נביאים אחרונים הוא מהספרים הגדולים בתנ"ך והגדול ביותר בנביאים אחרונים. ספר ישעיה מונה 56 פרקים. במגילות קומראן (מגילות ים המלח) נמצא באחת המגילות העותק העתיק ביותר של ספר ישעיה בשלמותו (גילו של העותק הזה של ספר ישעיה הוא למעלה מ-2000 שנים)

חוקרי תנ"ך בני זמננו ופרשנים מסורתיים רבים סבורים כי 39 הפרקים הראשונים של ספר ישעיה (פרקים א'-ל"ט) נכתבו על ידי הנביא ישעיהו בן אמוץ במאה השמינית לפני הספירה. בכך הם ממקמים את כתיבתו של ספר ישעיה בימי ההתרחשות של ספר מלכים, תקופת חזקיהו המלך ומרידתו בסנחריב מלך אשור, כלומר שלהי ימי בית המקדש הראשון (ראה מלכים ב', פרקים י"ח- י"ט,). לעומת החלק הראשון של ספר ישעיה שבעה עשר הפרקים האחרונים (פרקים מ'-ס"ו) כל הנראה נכתבו על ידי נביא אלמוני אחר שחי מאוחר יותר באזור המאה השישית לפני הספירה, קרוב למועד הצהרת כורש בשנת 538 לפנה"ס, תחילת מלכותו של כורש השני וראשית ימי האימפירה הפרסית. ספר ישעיה כפי שאנחנו מכירים אותו כיום נערך על ידי עורך מאוחר שחיבר ביחד את דבריהם של שני הנביאים בספר אחד שבין חלקיו מפרידים למעשה כ-150 שנים. לכן נהוג לעיתים לכנות את 17 הפרקים האחרונים של ספר ישעיה כנבואותיו של ישעיהו השני.

הנבואות הנכללות בספר ישעיה הן נובאות תוכחה המבקרות את העם על כך שסטה מדרך הישר ומזהירות מפני החורבן שסטייה זו עתידה להביא על העם. כמו כן כולל ספר ישעיה נבואות נחמה המנבאות את סופם של הרשעים ונצחונם הסופי של הצדיקים כאשר העם יחזור בתשובה. סוג נוסף של נבואות הנכללות בספר ישעיה הוא נבואות אחרית הימים המנבאות את גורלו של העם בקצה ההיסטוריה של בני האדם.

כחלק מאסופת הסיכומים שלנו של חומר הבגרות בתנ"ך תמצאו להלן סיכומים של פרקים א' ו-ב' של ספר ישעיה:

ישעיה פרק  א – בפרק זה מנבא ישעיה אוסף של נבואות תוכחה וישועה (ראה סיכום נוסף של ישעיה פרק א')

ישעיה פרק ב' – חזון אחרית הימים של ישעיה

ישעיה פרק מ' – נבואת נחמה על סוף הגלות וראשית שיבת ציון

סיכומים לבגרות בתנ"ך