בגרות בספרות: פרק שירה

פרק השירה בבחינת הבגרות בספרות בנוי מארבע קבוצות שירים: השירה העברית בימי הביניים, שירי ביאליק, שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה-20, שירים מהמחצית השנייה של המאה ה-20. בכל קבוצת שירים נדרש התלמיד לדעת שיר אחד שעליו הוא ידרש להשיב והוא יכול לבחור בשתיים מתוך ארבעת קבוצות השירים בפרק השירה של הבגרות בספרות.

סיכומי יצירות בפרק השירה כאן באתר

בפרק של השירה העברית בימי הביניים:

ר' משה אבן עזרא: כותונת פסים (סיכום נוסף של כתנות פסים)

ר' שמואל הנגיד: הים ביני ובינך, מת אב ומת אלול, בכור אמי, התקבצו כי הזמן תמים

ר' שלמה אבן גבירול: ראה שמש, כתמר את בקומתך, כאבי רב, כתב סתיו, אמנון אני חולהשחי לאל, מליצתי בדאגתי

ר' יהודה הלוי: לבי במזרח, הציקתני תשוקתי, יחידה שחרי, ישנה בחיק ילדות, יפה נוף, הבא מבול?

שירי ביאליק

אחרי מותיהכניסיני תחת כנפךהקיץ גווע, והיה כי יארכו הימיםבעיר ההריגה, הציץ ומת, אם יש את נפשך לדעת, ים הדממה פולט סודותעל השחיטהלא זכיתי באור מן ההפקר, פעמי אביבלבדי, ואם ישאל המלאךזריתי לרוח אנחתילנתיבך הנעלםלא ביום ולא בלילהצפורת.

שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה-20:

רחל: רק על עצמי, פגישה חצי פגישה, מנגד, זמר נוגה, ספר שירי

אורי צבי גרינברג: שיר אמי והנחל, מחזה שבת קודש בשמים, קדושי דומייה, שיר נס השיר

נתן אלתרמן: עץ הזית, דו שיח, מטמורפוזות, ירחעוד אבוא אל ספךשיר משמר

שאול טשרניחובסקי: אומרים ישנה ארץ, הוי ארצי מולדתי, את אינך יודעת, שירים לאילאיל, ראי אדמה

לאה גולדברג: חמסין של ניסן, האומנם עוד יבואו ימים, לתמונת אמאאורן, ולא היה בנינו אלא זהר

חיים גורי: ירושה, אודיסס

שירים מהמחצית השנייה של המאה ה-20

יהודה עמיחי: תיירים, אבי, שיר 10 (אני זוכר שאלה מספר לימוד החשבון), משלושה או ארבעה בחדר, לא כברוש, אל מלא רחמים, אלוהים מרחם על ילדי הגן

נתן זך: שימו לב לסגול הרועד, נגד פרידה, ציפור שנייה, אני שומע משהו נופלשיר לאוהבים הנבוניםכשצלצלת רעד קולך

דן פגיס: כתוב בעפרון, סכו"ם, דפדוף באלבום, עדות, בקרון החתום

ארז ביטון: פיגומים, שיר זוהרה אלפסיה, דברי רקע ראשונים, תקציר שיחה

דליה רביקוביץ': גרוויטציה, חייל לא אמיתי, זיכרונות חמים, סינדרלה במטבח, גאווה, חול אפסי, בובה ממוכנת

זלדה: שני יסודות, כל שושנה, כאשר היית פה, ציפור אחוזת קסם

בן ציון תומר: נוסח

נורית זרחי: היא יוסף

רוני סומק: שיר פטריוטי

אברהם חלפי: עטור מצחך

דוד אבידן: בעיות אישיות

פרץ בנאי: כי אהבה היא צורך

מאיר ויזלטיר: ולמה היא נושכת את שפתיה,  אבא ואמא הלכו לקולנוע ואילנה יושבת

ט. כרמי: חוה ידעה

אמיר גלבוע: יצחק

אבנר טריינין: כתונת איש המחנות

כתונת איש המחנות / אבנר טריינין

 אבא ואמא הלכו לקולנוע ואילנה יושבת / מאיר ויזלטיר

ציפור / יונה וולך

פרק השירה בבגרות בספרות הוא פרק בו צריך התלמיד להציג ידע, הבנה ויכולות ניתוח של שירים. בתשובה לשאלות של פרק שירה בבגרות לספרות על התלמיד להציג יכולת הבנה לשונית של מילים וביטויים בשיר ולהבין את משמעותו והדרכים שבהן היא נוצרת וכן לשחזר את תהליך ההבנה של השיר וכן לזהות את תפקידם של מרכיבים שונים בשיר. כמו כן נדרש התלמיד לזהות מאפיינים של זרמים ותקופות שירה שונות כמו שירת ימי הביניים.

עוד דברים מעניינים: