סיכום: כתונת פסים / אבן עזרא

השיר כותונת פסים של אבן עזרא כתונו שייך לשירת החול ושירי הטבע. השיר מתאר התקשטותו של הגן לקראת השושן. מטרת השיר היא להתפעל מנפלאות הבריאה והתחדשות הבריאה. המשורר מזמין אותנו להתפעל יחד איתו.

פירוש השיר כותונת פסים

הבתים הראשונים בשיר (1,2) כותונת פסים מתארים את התקשטותו של הגן לכבוד השושן. הגן לובש בגדים חדשים ומתחדש כולו. בבתים אילו יש ארמז לבגדים הכהונה שהיו הכוהנים נוהגים ללבוש (רקמה ותשבץ). בבתים אילו יש האנשה לגן: "עטה", "לבש" ו"הראה פלאו". התמונה היא תמונה שלקוחה מהתהדרות האדם לקראת מאורע חגיגי.

בבתים 3-5 של כותונת פסים מתואר השושן. כל הפרחים מתחדשים ויוצאים צוחקים לקראת בואו של השושן. השושן מבחינתו משנה את בגדיו ומונף אל על .

הבית השישי של כותונת פסים חותם את השיר במשפט סתום לכאורה. בבית זה מתקיים שיבוץ של פסוק מספר דברים  – " חטאו ישא האיש ההוא".  במקור הפסוק לקוח מתחום החוק ונאמר על מי שלא מקריב את קורבן הפסח. פסח ידוע בהיותו חג האביב, חג של פריחה ושגשוג – כמו בשיר ולכן זו סיבה לשתות יין. בשיר, השיבוץ מופיע בכוונה הפוכה – לא בתור איסור אלא בתור היתר והזמנה לשתיית יין.

בשיר כותונת פסים קיימת רמיזה לסיפור יוסף המקראי. אנו מזהים רמיזה זו כבר מקריאת הכותרת –  "כתונת פסים", הכותרת מעבירה אותנו באחת לסיפור כותנתו של יוסף. בנוסף, יוסף כמו השושן בשיר יצא מבית כלאו והחליף את בגדיו והפך למושל כמו השושן שהוא "מלך" הגן.  בשיר יש גם רמיזה ליהויכין שהוצא מבית כאלו (סוף ספר מלכים).

קישוטי לשון ב-"כתונת פסים"

חרוז מבריח – מקשר בין החטיבות ע"י הצליל או.

חרוז פנימי – מעיל תשבץ עטה כל עץ, כל ציץ חדש חודש.

צימוד שונה תנועה – חדש וחודש,

צימוד שלם – עליו (בית 5) במשמעות כל העלים שלו ובבית 6 עליו במשמעות של על.

תפארת הסיום – ההזמנה לשתיית יין בבית השישי והשיבוץ של הפסוק מספר דברים.

האנשה – לבש הגן, עטה כל עץ, הראה פלאו, שושן עבר.

מוטיבים – בשיר קיים מוטיב הבגד. המשורר מלביש את הגן בכסות אדם.

סיכומים לבגרות בספרות – פרק שירה

עוד דברים מעניינים: