הכניסני תחת כנפך / חיים נחמן ביאליק – סיכום

השיר הכניסני תחת כנפך של חיים נחמן ביאליק הוא אחד השירים המפורסמים ביותר של המשורר הלאומי. בשיר הכניסני תחת כנפך ביאליק פונה אל דמות נשית בלתי מזוהה, או לפחות לא מזוהה באופן מפורש, בבקשה למקלט והגנה. אך הבקשה למקלט והגנה תחת ה"כנף" מתגלה כבקשה רחבה הרבה יותר מרק הגנה וביטחון, שכן זוהי למעשה בקשה לנחמה ואולי אפילו למשמעות בחיים.

ב-" הכניסני תחת כנפך" חיים נחמן ביאליק עושה שימוש במטאפורה של ציפור ואם וגוזל הפונה אליה בבקשה להגנה, חום, אהבה ונחמה, ומטאפורת יסוד זו נמשכת כמעט לכל אורך השיר.

בבית הראשון של הכניסני תחת כנפך ביאליק כאמור פונה אל דמות נשית הבאה לידי ביטוי במטאפורה של הציפור בעלת הכנף שבכוחה לגונן עליו. בשלב זה לא ידוע זהותה של הדמות הנשית והיא יכולה להיות אם (ואז הבקשה לחסות תחת כנפה יכולה להתפרש כבקשה לחזור אל ימי הילדות התמימים והמוגנים), אהובה (על כך מרמז השימוש ב"אחות" שיכול להתקשר לשיר השירים) וכן ייתכן כי זוהי השכינה (ההשגחה האלוהית) שהיא מושא לפניות רבות בשיריו של ביאליק. הסיטואציה המתעצבת היא סיטואציה של מצוקה ואף יאוש מהם מבקש ביאליק מפלט ונחמה.

הבית השני של הכניסני תחת כנפך הוא אחד הבתים המפורסמים ביותר של שירת ביאליק ובו הוא פונה אל הדמות הנשית בוידוי אודות הכאב של אובדן נעוריו. בבית השלישי של הכניסיני ביאליק מעצב מבנה דומה לזה של הבית הראשון אלא שהפעם הוא מדבר על נעורים והדמיון המבני בין הבתים קושר בבירור בין נעורים לבין אהבה.

בבית הרביעי של הכניסני תחת כנפך אנו מוצאים חריגה מהתימה ומטאפורת היסוד של השיר שהוא כעין פיתוח ופירוט של הבתים השני והשלישי בה מקונן ביאליק על אובדנם של הן הנעורים והן האהבה. מטאפורת הכוכבים מרמזת על חלומות שכבר הוזכרו בבית הראשון ועתה מתבררת הסיבה לכאב והייאוש מהם מבקש המשורר מפלט – האכזבה שהותירה אותו חסר כל ("אין לי דבר")

הבית החמישי הוא חזרה של על הבית הראשון של השיר אלא שעתה הוא מקבל תוקף משמעות והדגשה ומהווה את שיאו של השיר.

חזור אל: סיכומים לבגרות בספרות

סיכומים לבגרות בספרות – פרק שירה

שירת ביאליק

סיכומים נוספים של שירי ביאליק: אחרי מותיהקיץ גוועוהיה כי יארכו הימיםבעיר ההריגה, הציץ ומתים הדממה פולט סודותעל השחיטהלא זכיתי באור מן ההפקרלבדיואם ישאל המלאךזריתי לרוח אנחתילנתיבך הנעלםלא ביום ולא בלילהצפורתעם דמדומי החמה

עוד דברים מעניינים: