סיכום: נוסח \ בן ציון תומר

נוסח/ בן ציון תומר

בשיר "נוסח" עוסק בן ציון תומר במערכת יחסים בין בן לבין אביו, הדובר בשיר עורך השוואה מאוד ברורה (על דרך הניגוד) בינו לבין אביו. האב בשיר מאופיין ביציבות, חמימות ובעל השקפת עולם שמתחשבת בעתיד לבוא. הבן לעומתו הוא אדם החיי את הרגע, חסר ערכים וחסר אמונה ורק לאחר התבגרותו (שמתרחשת בעת פטירת אביו) הוא מבין שדרך אביו היא הנכונה. השיר עוסק בדרך ניהול חיים כשהבן לאחר מותו של האב מבין שהוא טעה והיה צריך לפעול כמו אביו.

ניתוח השיר נוסח

הבית הראשון של נוסח עוסק בתחום ה"פיזי" של החיים, הבן משווה בין מעכשיו שלו לבין מעשיו של האב. האבן חקק את חיוו באבן, אבן היא סמל לחוסן וחוזק ופעולת החקיקה היא פעולה קשה שנשארת להרבה זמן. לעומת האב, הבן "ברוח" דהיינו הבן מרגיש שכל מעשיו הם "ברוח" – חולפים ואינם ברי קיום. האב ריהט את ביתו בצבעים חמים, במוצק ולעומתו הבן בצבעי

כפור וברהיטי נוצה. מעשיו של האב נותנים תחושה של חמימות ויציבות, לעומת זאת מעשי הבן נותנים תחושה של ארעיות, של קור.

הבית השני  של נוסח עוסק בתחום הרוחני של החיים. האב היה אדם מאמין – "נשם עם אלוקיו" בעוד הבן נשם עם העיט. אלוקים מסמל את הנצח, את היושר והצדק בעוד העיט זו חיה שאין מקומה קבועה והיא ניזונה מפגרי מתים. האב צמח מהרחוב, הוא הכיר את

תלאות החיים והיה בעל ניסיון חיים. הבן לעומתו, התחיל מנקודת מוצא גבוה הרבה יותר אבל לא הצליח ליצור עולם של ערכים, לא שימר את הבית בו גדל.

בבית השלישי של נוסח מודגמת לנו תקבולת כיאסטית: האב שותק, אינו מרבה במילים אך מכביר במעשים ("ליבו הלם") לעומתו הבן מרבה לדבר אל ממעיט במעשים. הבן כולו "רוח וצלצולים", מדבר הרבה אך ממעיט בעשייה.

בבית הרביעי אנו מגיעים אל מותו של האב. האב מעט אך זכרו יהיה קיים לעולם ועד – מקדשו באבן. לעומתו, הבן עוד חיי אך מקדשו ברוח דהיינו אינו בר קימא ואינו יזכר. בשתי השורות האחרונות האנאפורה בשיר נשברת. האב מת ולכן אין עוד התייחסות אליו במישרין. בשורות אילו הבן חושש מהעתיד לבוא כשיגיע יום חליפתו, הבן מודע לעובדה שהוא, הדור השני, שכח את מה שייצג אביו ובנוסף הוא מודע לעובדה שהדור השלישי ("בני") יישכח אותו כליל (את הבן).

השיר נוסח בנוי מבתים לא שווים, רמז להשתפכות הנפש. השיר בנוי מאנלוגיה שהיא על דרך הניגוד, האנלוגיה מודגשת ע"י התבנית האנאפורית שבשיר (אבי – אני). בשיר יש חריזה מסורגת: שורה שלישית עם שורה ראשונה ושורה שנייה עם שורה רביעית.

משמעות המילה נוסח היא דברים הכתובים בצורה ברורה ובסדר קבוע. שמו של השיר, נוסח, מעיד על דרך החיים של האב ובנו שמביאה לתוצאות כפי שהן מוצגות בשיר.

 

 

סיכומים לבגרות בספרות – פרק שירה

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

עוד דברים מעניינים: