אורן / לאה גולדברג – מילים, ניתוח וסיכום

שירה של לאה גולדברג "אורן" משמתמש במטאפורה של העץ על מנת לבטא את תחושת השייכות של המשוררת ל"שתי מולדות" שונות שבניהן היא נקרעת. השיר עוסק בקשייו של המהגר שלו "שתי מולדות". גולדברג מבטאת את תחושת התנתקות מנוף ילדותה אל מול הנופים שהפכו לה למולדת שנייה (גולדברג עלתה לישראל מרוסיה). המכנה המשותף לשתי המולדות בשירה של גולדברג הוא האורן. היא נפגשת בארץ עם אורן המזכיר לה את האורן שבנוף ילדותה והוא יוצר מעין גשר שמחבר בין שני המקומות השונים

בית א`

תיאור המולדת מתייחס לישראל על כל מה שאין בה והיה במולדת הראשונה. האורן שברוסיה: "נשמע בו קול הקוקייה התעטף במצנפת שלג" אך כאן אין בו אלא בכדי להעלות זיכרונות.

בית ב`

בבית השני של "אורן" לאה גולדברג חוזרת אל הארץ הנוכרייה ומתארת שם את האורן כמלא מחטים ועטוף בשלג על רקע הקרח של החורף הרוסי הקפוא (שכמובן אינו דומה בכלל לזה של הארץ).

בית ג`

הבית  השלישי של "אורן" פונה אל הציפורים הנודדות, שאולי יכולות להבין מה זה לנוע בין שתי מולדות שונות. תחושת חוסר השייכות והגעגוע מופיעים בשיר הזה דרך הזדהות עם גורלן של הציפורים הנודדות. הביטוי "תלויות בין ארץ ושמיים" מבטא תחושה של תלישות שמקבילה ללהיות תלויים בין שני מקומות שונים, בין עבר והווה, בין זיכרון ומציאות.

בית ד`

בבית האחרון של "אורן" אנחנו מוצאים מעין השלמה כאשר לאה גולדברג מציינת בפשטות כי שורשיה נטועים בשני נופים שונים וכי המעבר מארץ אחת לאחרת הוא כמו "להשתל" מחדש, בהמשך למטאפורה של האורן. האורנים מבטאים את ההתנתקות מנוף אחד לנוף האחר הגורם לצמיחה. יש משהו חיובי במעבר. הצמיחה באה דווקא מתוך כפילות השורשים. כאן היא מצליחה לגבש לעצמה זהות.

סיכום השיר

האורן בשירה של לאה גולדברג מבטא יציבות וחיבור לאדמה, אך בשיר משמעות זו מתהפכת כאשר העץ מופיע כמטאפורה לעקירה ונטיעה מחדש במקום אחר (כך ניתן להבין כיצד מרגיש מהגר).

לאה גולדברג מבטאת את חייה האישיים בהם עברה מנוף ילדותה של רוסיה הקפואה למולדת השנייה שלה – ישראל. האורן נמצא ב"שתי המולדות", אך הוא אינו אותו אורן. השיר מסתיים בנימה של השלמה והכרה בכך שכמו לעץ, גם למשוררת יש שורשים שנטועים בשני מקומות.

אמצעים אומנותיים ב"אורן" של לאה גולדברג

  1. השיר הוא סונטת זה"ב (גימטרייה 14).

4 בתים הבנויים מ: 4, 4, 3, 3 – שורות.

  1. אנפורה

א.

-כאן לא

-כאן לא

– מטרת החזרה להדגיש את הפער בין מה שנמצא כאן בניגוד למה שיש שם.

ב.

-אתכם

-אתכם

– השלמה וצמיחה בארץ החדשה.

  1. ניגוד

השיר מתבסס על הניגודים בין כאן לשם. כדי להדגיש את הכאב במעבר של שתי המולדות.

  1. מטאפורה

העץ הוא מטאפורה לבעיה הקיומית של המשוררת בשתי המולדות. אני נשתלתי, אני צמחתי.

ביטויים מטפוריים: -מצנפת שלג, -כובש הפלג   – מראה נוף ילדותה.

  1. האנשה

יחבוש העץ

ציפורי מסע יודעות – ביטוי לכאב.

  1. חריזה

א-ד

ב-ג

[שני בתים ראשונים]

א-ג

א-ג

[שני בתים אחרים]

ב-ב

סיכומים נוספים של שירת לאה גולדברג:

חמסין של ניסן

האומנם עוד יבואו ימים

לתמונת אמא

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה