חול אפסי / דליה רביקוביץ' – ניתוח וסיכום

נושא השיר "חול אפסי" של דליה רביקוביץ': חווית הפרדה, כיצד זוג המנסה לשקם את היחסים בינהם והם לא מצליחים. מערכת יחסים מעורערת, והדוברת מנסה לשקם אותה, ויש הפרדה סופית שהתפוררה.

המילים: שוב, גם, ו החיבור, אלו מילים החוזרות על עצמן שמשמעותן הן גלגל החוזר על עצמו, מערכת היחסים שמסתובבת וחוזרת על עצמה.

בני הזוג הולכים לים, מקום רומנטי, מקום מפלט שהם הולכים לשם בכדי לדבר על היחסים בינהם. ההליכה לים שונה מההליכות הקודמות בכך שזו הפעם האחרונה שהם הולכים, שם הם הולכים להיפרד.

ניתוח השיר "חול אפסי":

בית א'-

  • "שפת הים"= התקרבות, רומנטיות, המקום שלהם, רגשות ואינטימיות.
  • גם, אז , שוב= תחושה שלך אי נוחות, מצוקה, ייאוש, הדברים נדחקים ולא מועלים על פני השטח.
  • " אמרתי שוב שמה יהיה"= שאלה, חסר סימן שאלה בסוף המשפט וזאת מפני שהתשובה ידועה מראש.
  • שורות 3 ו-4= בן הזוג מפחד מהקשר, מתנער מהתמודדות עם הקשר, בן הזוג עונה בצורה לא מחייבת, בחור לא רציני, מפחד מהתחייבות.
  • שורות 5 ו-6= הדוברת משמיעה תלונה שבן הזוג לא נפתח אליה ולא גלוי עימה.

יש תרעומת, בן הזוג לא מתקשר עם אהובתו, יש כעס, תלונה. הניסיון לפתור את המצוקה נכשל:

א- על פי החזרות ("כל כך הרבה פעמים")

ב- על פי המיליות ("גם, אז, שוב")

בית ב'-

* "ושוב חיבקנו זה את זו כשעה"= בית שני בשיר נפתח בניסיון להתקרבות למרות הכישלון מהידברות ישנה התקרבות פיזית, של מגע (חיבוק).

ההתקרבות הזאת שונה מההתקרבות בבית הראשון כי הם מנסים משהו חדש, הזוג יודע שההתקרבות המילולית נכשלה ולכן הם מחפשים דרך אחרת להתקרב אחד לשני.

  • "חיפשנו נוף יותר מצודד"= השותפות הלא מילולית אינה מחזיקה מעמד לאורך זמן כי אין בינהם קשר נפשי עמוק.
  • " ורק בעשה מאוחרת נערנו את הבגדים"= ניעור הבגדים מציין השלמה, בני הזוג יודעים ברגע זה שהקשר נגמר, אי אפשר לחזור בזמן, הם מנערים את שאריות הקשר.
  • שורות 4 ו-5= הניסיון האחרון להצלת הקשר, מה דומה ומה שונה בין המשפטים? הדומה: חזרה על המילה שוב, ניסיון להצלת הקשר. השונה: בשורה ארבע הדוברת רומזת שהיא רוצה להציל עדיין את הקשר למרות שהיא מכירה באפסותו.

בשורה חמש הדוברת אומרת בצורה מפורשת שהקשר לא יכול להחזיק מעמד יותר, כמו חול שמתפורר. הדוברת מתפקחת.

  • "ומה שהוא ענה אינני זוכרת עוד"= התשובה של הבן זוג איננה חשובה, כל מה שהבן זוג אומר מתפורר כמו חול.
  • שורות 7, 8 -9= מעין סיכום: לדוברת חשוב לציין באמת כי הפרידה היא תהליך בתלי נמנע, כל המילים העידו על כך.

משמעות שם השיר "חול אפסי" מתייחסת אל שפת הים כרקע לסיפור הפרידה. באותה סיטואציה של פרידה, החול מקבל משמעות סמלית, הוא הופך בידי המשוררת למשהו שלא מחזיק שמתפורר, שמתפרק. הדימוי הזה ממחיש לה את האמת, עימה סירבה להשלים.

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בספרות באתר, פרק השירה.

 

עוד דברים מעניינים: