סיכום בספרות: כתוב בעפרון בקרון החתום / דן פגיס

סיכום בספרות: כתוב בעפרון בקרון החתום/ דן פגיס

ראה: סיכומים לבגרות בספרות

סיכומים לבגרות בספרות: פרק שירה

כתוב בעפרון / דן פגיס

"כאן במשלוח הזה
אני חוה
עם הבל בני
אם תראו את בני הגדול
קין בן אדם
תגידו לו שאני"      

נושא השיר "כתוב בעפרון בקרון החתום" הוא השואה. לפי הכותרת אנו מבינים שהקרון החתום מרמז על השואה ועל השילוחים. היא (חוה) כתבה בעפרון (כלי כתיבה מחיק) משהו שנמחק. היא לא גומרת לכתוב, משתי סיבות אפשריות: א. איזו עדות עוד ניתן להשאיר מדבר נורא שכזה? ב. אולי היא נחנקה בקרון ולא הספיקה לסיים את דברייה.

חוה היא "אם כל חי", והדוברת מכנה את עצמה כחוה, המייצגת את כל האמהות (מוזכרים כאן ארבעה שמות: חווה, הבל, קין ואדם, כלומר נוצרת סיטואציה מקראית). חוה נמצאת עם הבל שהוא סמל לנרצחים ולקורבנות (נרצח בידי אחיו קין). היא רוצה שיאתרו מישהו ולכן היא מביאה פרטים לגביו: "בני הגדול" והוא בן (של) אדם, פרטים המרמזים לזהות המוטלת בספק.

השיר כתוב במשפט אחד, חסר סיום וללא סימני פיסוק. למרות שהוא קצר, הוא כתוב בצורה מקוטעת, דבר שמדגיש את מצבה הפיזי והנפשי של הדוברת השרה. הדוברת השרה רוצה לומר לפני מותה מילה לבנה הגדול קין. מצבה הפיזי נרמז ע"י העובדה שהיא לא מצליחה לסיים את דבריה, וקרוב לוודאי שהם נקטעים מחוסר כוח או מיד אלימה שמונעת ממנה את המשך הדברים.

מה רצתה האם למסור לבנה?   

 היא רצתה לומר לו כי היא נמצאת "כאן במשלוח הזה", או שמא רצתה להוסיף מילות זעם, כעס והטפות מוסר.

הסוף הוא סוף פתוח. העדר הנקודה בסוף המשפט יוצרת מעגליות. המעגליות רומזת על תוכן דברי האם לבנה, שהיא "כאן במשלוח הזה". המעגליות מתחזקת עם ההרמז המקראי, אך רצח קין את הבל מתגמד לעומת השואה.                                                                                                                                               "קין בן אדם"- מצד אחד יכול להיות שהכוונה כאן היא שקין הוא בנו של אדם. מצד שני ניתן להתייחס לאמרה זו כך: למרות שקין רצח, הוא עדיין בן אדם- אנושי. המילה "בן" חוזרת שלוש פעמים, בעוד לגבי קין היא חוזרת פעמיים "בני הגדול" ו "קין בן אדם", אולי בכדי להבליט את הטרגיות שבמצב בו דווקא בנה- קין, הוא זה שגורם למותה. לצירוף "קין בן אדם" גם משמעות אירונית, מכיוון שמעשו (כמו מעשי הנאצים) הם אינם אנושיים.

 

מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות

אוסף מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות מכיוון שונים: מוטיבציה בעבודה, בחינוך, ללמידה ועוד. משפטי מוטיבציה וציטוטים ולהצלחה, מחקרים והרצאות

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו