urinary tract infection uti antibiotic levaquin
סיכומים לבגרות בתנ”ך " /> " />

כאן תמצאו סיכומים לקראת בחינת הבגרות בתנ”ך. הסיכומים מחולקים לפי הנושאים השונים של בחינת הבגרות: מלכים ונביאים, עלילות הראשית, חוק וחברה במקרא, אדם וגורלו בספרות החוכמה וכן חיי הפרט והכלל בראי השירה. בכל אחד מהחלקים האלו תמצאו סיכומים של כל אחד מהפרקים והנושאים השונים שעליהם נבחנים בבחינת הבגרות בתנ”ך. הסיכומים לוקטו ונערכו בקפידה על מנת לסייע לכם ללמוד לקראת בחינת הבגרות בתנ”ך והם מהווים אמצעי חזרה על החומר ולא תחליף למפגש מלא עם החומר והטקסט. אנא הרגישו חופשי להפיץ ולשתף את הסיכומים בתנ”ך ושאר התכנים באתר על מנת שאחרים יוכלו גם להעזר בהם בהצלחה! (כאן תוכלו למצוא רשימה מלאה של הסיכומים בתנ”ך וכן עוד סיכומים בתנ”ך)

כאן תוכלו למצוא את הסיכומים מסודרים על פי חומר הלימוד לבגרות בתנ”ך מיקוד קיץ תשעד 2014

נושאים בבחינת הבגרות בתנ”ך

מלכים ונביאים

עלילות הראשית

סיפורי האבות

חורבן, גלות וגאולה

חוק וחברה במקרא

המאבק לחברה מוסרית

אדם וגורלו בספרות החוכמה

חיי הפרט והכלל בראי השירה

תאריכים – ציר זמנים של אירועי התנ”ך:

928 לפנה”ס – פילוג הממלכה המאוחדת ליהודה וישראל.

722 לפנה”ס- חורבן ממלכת ישראל והגלייתה לאשור. (גלות עשרת שבטי הצפון)

701 לפנה”ס – מסע סנחריב מלך אשור: חורבן ערי יהודה, ירושלים ניצלת. (ימי המלך חזקיהו)

622 לפנה”ס – הרפורמה הפולחנית של יאשיהו עקב מציאת הספר בבית-המקדש (כנראה ספר דברים)

597 לפנה”ס – גלות יהויכין (מלך יהודה), גלות האליטה ובזיזת כלי בית-המקדש. (גלות קטנה)

586 לפנה”ס – גלות יהודה, חורבן י-ם ובית-המקדש (בתקופת המלך צדקיה) ע”י נבוכדנצר מלך בבל – סוף בית ראשון.

538 לפנה”ס – הצהרת כורש, שיבת ציון, עליית זרובבל.

הסיכומים בתנ”ך הוכנו עבורכם על ידי כותבי טקסטולוגיה על מנת להציג את החומר בצורה יעילה ונוחה לשימוש וללימוד. בכל נושא תמצוא את הפרקים המופיעים במסגרת חומר הלימוד לבחירת הבגרות בתנ”ך. שימו לב, חומר הלימוד לבגרות בתנ”ך משתנה משנה לשנה ולעיתים ייתכן כי לא תמצאו את כל החומר הדרוש לכם או חומר שלא דרוש לכם. נשמח מאוד לקבל עדכונים ובעיקר סיכומים חסרים על מנת שנוכל לעזור לכלל הלומדים לבגרות ללמוד בקלות ולהצליח עם חומר רלוונטי ומעודכן. כמו כן, סיכומים נוספיפ לבגרות בנושאים אחרים תוכלו למצוא כאן באתר תחת לשונית סיכומים לבגרות בראש העמוד. שמחים תמיד לעמוד לרשותכם ומאחלים לכם הצלחה בכל הבחינות ולימוד פורה ומעניין. ראה גם: סיכומים בתנ”ך לבגרות ולתיכון

1 Response » to “סיכומים לבגרות בתנ”ך”

  1. […] בדקת פה? סיכומים לבגרות בתנ”ך זה נכון שהבגרות ב14:30? לא יתנו לנו פעם אחת שעה נורמאלית […]