פרקים בהגות הציונות לדורותיה -סיכום

הקורס "פרקים בהגות הציונית לדורותיה" איננו קורס בתולדות הציונות, לא קורס בתולדות הדיפלומטיה הציונית או בתולדות היישוב בא"י, לא בתולדות מדינת ישראל ובוודאי לא קורס בסכסוך הישראלי פלסטיני. הנושא של ההגות הציונית נבחן מכיוון האסכולה של המחשבה המדינית. ניסיון להבין תופעות בפוליטיקה גם ברמה ההיסטורית וגם ברמה של זמננו מתוך ניסיון להתמודד עם התשתית הרעיונית. כמו בקורסים של מחשבה מדינית, הכוונה היא להביא אותנו, להתמודדות ככל האפשר עם הטקסטים כפי שאפשר להבין אותם דרך הפרספקטיבה של הזמן. אין קריאה ניטרלית אובייקטיבית אבל בכל זאת יש הקשר. וכמו שכאשר אנו דנים באפלטון, לוק, מקיבאלי, אנו לא משכנעים את עצמנו או אתכם אם מקיבאלי או לוק או הגל צדקו או לא, אלא לנסות להבין מה מי שכתב את הדברים ביקש לומר, ככל האפשר. ואני מדגיש את ככל האפשר, יש לנו הרבה מחסומים בדרך. אלו מכם שרוצים עדות לכך, עבדכם העיז לכתוב ספר על מרקס וספר על הגל, ובד"כ אף אחד הוא לא גם מרקסיסט וגם הגליאני. לעולם לא מגיעים להבנה המלאה, צריך לנסות להבין ככל האפשר מה ביקש אותו הוגה לומר.  מדובר בהגות ציונית, לא בפוליטיקה או היסטוריה ציונית. יחד עם זאת, ההגות לא מנותקת מההיסטוריה. כמו שאי אפשר ללמד אפלטון בלי חוקי הפוליס, אי אפשר להבין את ההגות הציונית ללא ההקשרים שלה.

שיעור ראשון

המאה התשע עשרה- בראי העולם ובראי היהדות

פרדוקס עמוק ביחסם של היהודים במשך 2000 שנה לא"י

זהות וקהילה מדומיינת

תמורות דמוגרפיות וסוציולוגיות בחיי היהודים

זהות ושמות יהודיים

חזרת העבר ההיסטורי היהודי ותרבות יהודית

שיעור שני.

הציונות כתגובה לאנטישמיות?

עלייה ראשונה- תופעה שולית ומהפכנית

הוגים קדם ציונים – רנ"ק וגרץ

רבי נחמן קרוכמל- רנ"ק

צבי גרץ- תחילת ההיסטוריה הלאומית בכיבוש הארץ והדת היהודית

גרץ: יהדות כתוצר היסטורי

 גרץ: מעבר למוסר ומצוות אל מול טריטוריה וגשמיות

קראים, רפורמים מול התנועה האורתודוקסית – קולקטיב

שיעור שלישי

הוגים טרום ציוניים- ציונות דתית וגאולה

יהודה אלקלעי

צבי הירש קלישר

תגובות בעולם היהודי לקלישר ולאקלעי


שיעור רביעי

משה הס וחבל הריינוס

משה הס, קרל מרקס וההיסטוריה הקדושה של האנושות, 1837

שילוב חומר ורוח בהגותו של הס

מחלוקת הס מרקס לאום\מעמד

לאומיות במזרח התיכון – רומי וירושלים

שיעור חמישי.

יהדות רוסיה -רקע

פרץ סמולנסקין

משה לילנבלוים

יהודה פינסקר

אליעזר בן יהודה

שיעור שישי

הרצל

יהודים באימפריה האוסטרוהונגרית

האווירה בבית הרצל בווינה ואיך מגיע הרצל לכתיבת מדינת היהודים?

הרפובליקה הצרפתית השלישית והיהודים

הרצל ופרשת דרייפוס

תחילת הפעילות הפוליטית- פרסום מדינת היהודים

מדוע באזל?

א"י או ארגנטינה

שיעור שביעי.

הרצל- והציונות המדינית

החלטות הקונגרס הציוני הראשון

הרצל והמדינה היהודית שבדרך

פעילות בינלאומית של הרצל

פעילות של הרצל ברוסיה

הרצל ואלטנוילנד

שיעור שמיני.

 הרצל -הערבים בחברה היהודית

מקס נורדאו

אשר גינצבורג "אחד העם"

שיעור תשיעי

ערוץ לאומי וערוץ סוציאליסטי ושינוי היחס הסוציאליסטי כלפי הלאומיות

סוציאליזם, ציונות ומלחמת העולם הראשונה

סירקין ובורוכוב

העלייה השנייה

דוד בן גוריון

שיעור עשירי

ציונות דתית: ריינס, המזרחי

הרב קוק

הרב קוק וקדושת א"י

הרב קוק ועלייה חלוצית

הרב קוק ומדינה יהודית עתידית

תחילת הסטאטוס קוו

הצעת החלוקה

הציונות הדתית לאחר 1967


ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: