סיכום בראשית פרק י"א 26-32

בראשית,פרק י"א,פסוקים 32-26 : משפחתו של אברם העברי הראשון

בפרק י"א של ספר בראשית מופיעה הקדמה למחזור סיפורי אברם (= סיפורי אברהם, כ 13 פרקים בבראשית,י"א, 26- כ"ג +כ"ה,11-1) בבראשית י"א, 32-26 בה מסופר על תרח שהוליד שלושה בנים באור כשדים (=דרום בבל, כיום עיראק) : הרן,נחור ואברם,יצא עם משפחתו משם לכיוון ארץ כנען אך השתקע ומת בחרן (בגבול סוריה-טורקיה של היום).בחרן גם נשאר נחור בן תרח ומשפחתו : מלכה אשתו ובנו בתואל (ממנו ייוולדו בעתיד לבן ואחותו רבקה שתהיה אשת יצחק בן אברם/אברהם).הרן בנו הבכור של תרח נפטר עוד באור כשדים לפני אביו והותיר אחריו בן יתום  בשם לוט.אברם נשא לאישה את שרי,שלא ילדה לו ילד כי הייתה עקרה. בהתאם לכמה מסמכים שמחוץ למקרא,קבעו חוקרים אחדים שבתחילת האלף השני לפני הספירה,תקופת האבות,הייתה נדידה והגירה של עמים ממוצא שמי משטח מסופוטאמיה (=הארץ שבין הנהרות פרת וחידקל,אזור בבל,עיראק של היום) לכיוון מערב,כיוון ארץ כנען וייתכן שבגלי הגירה אלה משפחתו של תרח,אבי אברם/אברהם.

הקריאה שרק הוא יכול היה לשמוע: מה הופך את אברהם למיוחד?

"לך לך" כמסע גילוי עצמי – דמותו של אברהם בקבלה

 | הסיכום הבא: בראשית פרק י"ב

חזרה אל: סיפורי האבות, סיפורי אברהם, ספר בראשית, סיכומים לבגרות בתנ"ך

סיכומים לבגרות בתנ"ך