מבוא להיסטוריה פוליטית – סיכומים

מטרת הקורס "מבוא להיסטוריה פוליטית" היא להסביר, לתאר ולנתח מאורעות ותופעות פוליטיים, חברתיים ותרבותיים עיקריים שהתרחשו במאה ה-20 וכן לבחון התפתחויות מרכזיות בתחום האידיאולוגיות והתנועות הפוליטיות במאה זו. הקורס יתמקד בתהליכים שחלו בפוליטיקה הפנימית של מדינות שונות, אך יעסוק גם בהקשריה עם ההתרחשויות הבינלאומיות. הרקע לכל אלה הן התמורות הגדולות שחלו במהלך המאה ה-20 בכל תחומי החיים ובעיקר בשינויים במפת העולם הפוליטית ובכללם המהפכות הפוליטיות הגדולות. ההנחה היא, שמעבר להיכרות שיספק הקורס עם ההיסטוריה הפוליטית של המאה ה-20, הוא יאפשר לקבל הקשר רחב יותר לארועים פוליטיים במאה ה-21.

כאן תוכלו למצוא סיכומים נוספים בהיסטוריה פוליטית:

היסטוריה פוליטית של זמננו

מבוא להיסטוריה פוליטית

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו

כאן תוכלו למצוא סיכומים אקדמיים נוספים

נושא שיעור: אימפריאליזם וקולוניאליזם מוקדם

תומסון, דיוויד. אירופה מאז נפוליאון. תל-אביב: זמורה-ביתן, תשמ"ד, כרך א', פרק 20.

Thomson, David. Europe Since Napoleon. NY: A.A. Knopf, 1976, chapter 20.

נושא שיעור: משטרים פוליטיים בראשית המאה ה-20

גלנר, ארנסט. לאומים ולאומיות. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ד. עמ' 79-90 ,62-74, 7-21.

Gellner, Ernest. Nations and Nationalism.Oxford: B. Blackwell, 1983. pp.  39-50, 1-7,53-62.

 

נושא שיעור: משטרים פוליטיים באירופה בראשית המאה ה-20

משטרים פוליטיים באירופה בראשית המאה ה20 – עיצובה מחדש של אירופה התיכונה

משטרים פוליטיים באירופה בראשית המאה ה-20- שחרור באירופה המזרחית

משטרים פוליטיים באירופה בראשית המאה ה-20 – דגם הדמוקרטיה הפרלמנטרית

תומסון, דיוויד.  אירופה מאז נפוליאון. כרך א', פרקים 14-16.

Thomson, Europe Since Napoleon. chapters 14-16.

 

נושא שיעור: סיבותיה הפוליטיות של מלחמת העולם הראשונה

תומסון, דיוויד. אירופה מאז נפוליאון. כרך א', פרקים 21-22.

 יחסים בינלאומיים באירופה בסוף המאה ה-19 וראשית ה-20

מהלך מלחמת העולם הראשונה

סוגיות במהלך מלחמת העולם הראשונה

Thomson, Europe Since Napoleon. chapters 21-22.

קריאת רשות:

רחמימוב,  אלון.  "'המפץ הגדול' של הלאומיות: מלחמת העולם הראשונה" , זמנים, כרך , 86  , 2004,  ע"מ 95-82 .

נושא שיעור: תוצאותיה הפוליטיות של מלחמת העולם הראשונה

Bracher, Karl Dietrich. The Age of Ideologies: A History of Political Thought in the Twentieth Century.London: Weidenfeld & Nicolson, 1984, pp. 87-100.

 

נושא שיעור: רוסיה לפני ואחרי מהפכת אוקטובר 1917

רוסיה לפני ואחרי המהפכה הבולשביקית

המפלגה הקומוניסטית הסובייטית – מפלת טרוצק

השתלטותו של סטאלין על המפלגה הקומוניסטית הסובייטית

Marples, David R. Lenin’s Revolution: Russia 1917-1921.Harlow: Pearson Education, 2000. pp. 45-69.

קריאת רשות:

שפירא, לאונרד. המפלגה הקומוניסטית הסובייטית. תל-אביב: עם הספר, תשכ"ח, פרק ח', ט', י"א.

Schapiro, Leonard. The Communist Party of the Soviet Union.Norfolk: University Paperbacks, 1971, chapters 8, 9, 11.

נושא שיעור: קומוניזם סטליניסטי מ 1924 ועד מותו של סטאלין

הטיהורים של סטאלין

הרכב ומבנה המפלגה הקומוניסטית 1929-1941

המפלגה הקומוניסטית והאומה הסובייטית

מאפיינים תרבותיים של המפלגה הקומוניסטית ברוסיה בשנות ה-30

הכלכלה הרוסית לאחר מלחמת העולם השנייה

 ברית המועצות לאחר מלחמת העולם השנייה

שפירא, לאונרד. המפלגה הקומוניסטית הסובייטית. פרקים ט"ז, כ"ב-כ"ה, כ"ח-כ"ט.

Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union. chapters 16, 22-25, 28-29.

קריאת רשות:

אוברי,  ריצ’רד.  הדיקטטורים : גרמניה של היטלר, רוסיה של סטלין . תל אביב : עם עובד,  2006.

 

נושא שיעור: סין עד לעליית מאו צה טונג (1949)

מרד הבוקסרים בסין

המהפכה הסינית

הקמת הרפובליקה הסינית

יואן וראשית הרפובליקה הסינית

 תקופת אילי מלחמה בסין 1916-1927

צמיחתה של סין המודרנית בשנות העשרים

ממשלת מפלגת האומה בסין: עשור של אתגרים 1928-1937

מלחמת האזרחים בסין- 1945-1949 

שו,  עמנואל צ’ונג-יואה.  צמיחתה של סין המודרנית . ירושלים : שוקן, 2005, ע"מ 363-381; 421-452; 474-521; 567-590.

Calvocoressi, Peter. World Politics 1945-2000. NY: Pearson, 2001, pp.107-116.

 

נושא שיעור: תנועת חברתיות ופוליטיות במאה ה-20

תנועת הנשים במאה העשרים

תומסון, דיוויד. אירופה מאז נפוליאון, כרך א', עמ' 366-373.

Thomson, Europe Since Napoleon. pp. 356-372.

Ryan, Barbara. Feminism and the Women’s Movement: Dynamics of Change in Social Movement Ideology and Activism. NY: Routledge, 1992, pp. 21-52.

קריאת רשות:

הובסבאום, אריק. "תרבות הפועלים באנגליה", זמנים, 7 1982, ע"מ 82-87.

הובסבאום, אריק. עידן הקיצוניות: המאה העשרים הקצרה 1914-1991. תל אביב: עם עובד. 1999. עמ' 270-277.

Hobsbawm, Eric. The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991.London: Michael Joseph, 1994, pp. 302-310.

 

נושא שיעור: אירלנד

בן ישראל, חדוה. "התקוממות חג הפסחא: אירלנד 1916", בתוך: בן ישראל, חדוה, בשם האומה. ב"ש: מכון בן גוריון לחקר ישראל, 2004, עמ' 199-221.

 

נושא שיעור: איראן, תורכיה ומדינות ערב

לואיס, ברנרד. צמיחתה של תורכיה המודרנית. ירושלים: הוצאת מאגנס, תש"ס, ע"מ 193-236.

יאפ, מלקולם א. המזרח הקרוב למן מלחמת העולם הראשונה. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק, 2000, ע"מ 1-40; 42-57, 175-192, 71-86, 209-220, 139-155, 275-293.

 מצרים אחרי מלחמת העולם הראשונה

סוריה אחרי מלחמת העולם הראשונה

המהפכה האיראנית

Yapp, Malcolm E. The Near East since the First World War. London: Longman, 1994,  pp. 1-47, 51-68, 211-231, 147-166, 309-329, 167-187, 330-353.

נושא שיעור: תת-היבשת ההודית

Calvocoressi, Peter. World Politics 1945-2000. pp.499-528

 

נושא שיעור: אפריקה

צפון אפריקה במאה ה-20

מערב אפריקה במאה ה-20

Calvocoressi, Peter. World Politics 1945-2000. pp. 589-603,  608-616

 

 

נושא שיעור: יפן במאה ה-20

Calvocoressi, Peter. World Politics 1945-2000. pp.92-107

 

נושא שיעור: פאשיזם

עליית הפאשיזם באיטליה והמצעד על רומא של מוסוליני

עליית הפאשיזם האיטלקי – רקע

 עליית הפאשיזם האיטלקי – החתירה תחת הממשל הפרלמנטרי

עליית הפשיזם באיטליה  – בחירות 24 והאלימות הפוליטית של מוסוליני

ביסוס הממשלה הפשיסטית באיטליה

מוסוליני כמנהיג

 המדיניות הכלכלית של מוסוליני

מוסוליני ודמות הדוצ'ה

מק סמית', דניס. מוסוליני. תל-אביב: עם עובד, תשמ"ד, עמ' 74-173.

Mack Smith, Denis. Mussolini.London:  Weidenfeld & Nicolson, 1981, pp. 52-137.

 

נושא שיעור: נאציזם

 התנאים המוקדמים לעליית הנאציזם בגרמניה

הרקע לעליית הנאצים לשלטון: תודעת השליחות הגרמנית והלאומית

תפקיד האנטישמיות באידאולוגיה הנאצית

 הסיבות לעליית הנאצים לשלטון ב-1933

גורמים לעליית הנאצים לשלטון

משבר הדמוקרטיה בגרמניה כרקע לעליית הנאציזם

ממשלת פפן

הטקטיקה הפוליטית של המפלגה הנאצית

המהלכים הפוליטיים שהעלו את הנאצים לשלטון

האתגרים הפוליטיים שעמדו בפני היטלר

"המהפכה החוקית" בגרמניה הנאצית

הפיכת השלטון הנאצי לדיקטטורה

ראשית השלטון הנאצי

בניית הרייך השלישי בגרמניה הנאצית

הצבא והמהפכה השנייה: השלמת כיבוש השלטון

השקפת עולם ו"גלייכשלטונג" אידיאולוגית בגרמניה הנאצית

חינוך מחדש ומדע חדש בגרמניה הנאצית

העילית הנציונל-סוציאליסטית

ברכר, קרל, דיטריך. הדיקטטורה הגרמנית. תל-אביב: עם-עובד, תשמ"ז, פרקים 1,4,5.

Bracher, K.D. The German Dictatorship: The Origins, Structure and Effects of National Socialism. Middlesex:PenguinUniversity Books, 1970, chapters 1, 4, 5.

קריאת רשות:

אוברי,  ריצ’רד.  הדיקטטורים : גרמניה של היטלר, רוסיה של סטלין . תל אביב : עם עובד,  2006.

נוימן, בעז.  נאציזם . תל-אביב : משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשס"ז, 2007.

נושא שיעור:  מלחמת האזרחים בספרד

הרקע למלחמת האזרחים בספרד: הרפובליקה השנייה בספרד

חוסר היציבות הפוליטי בשנים שקדמו למלחמת האזרחים בספרד

הרקע למלחמת האזרחים בספרד: בחירות 36

מרד הגנרלים

לאומנים ורפובליקנים במלחמת האזרחים בספרד

מעורבות רוסית במלחמת האזרחים בספרד

ההפיכה האנטי-קומוניסטית וסיומה של מלחמת האזרחים בספרד

ביוור, אנטוני. מלחמת האזרחים בספרד. ‫ תל אביב :  יבנה, 2004. פרקים : 3-5, 12, 13, 27.

תומסון, דיוויד.  אירופה מאז נפוליאון. כרך א', עמ' 679-683.

Beevor, Antony. The Spanish Civil War.London:Cassel, 2001, chapters 3-5, 12, 13, 27.

Thomson, Europe Since Napoleon. pp. 670-678

קריאת רשות:

ביוור, אנטוני. מלחמת האזרחים בספרד. ‫ תל אביב :  יבנה, 2004.

Beevor, Antony. The Spanish Civil War.London:Cassel, 2001.

נושא שיעור: מדינות הלאום באירופה בין שתי מלחמות עולם; המשבר הכלכלי הגדול

אירופה לקראת מלחמת העולם השנייה

הובסבאום, אריק. עידן הקיצוניות: המאה העשרים הקצרה 1914-1991. תל-אביב: עם עובד, 1994, עמ' 83-103.

Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991. pp.85-108.

 

נושא שיעור: מלחמת העולם השניה ותוצאותיה

הדרדרותה של אירופה למלחמת העולם השנייה

מלחמת העולם השנייה: ממלחמה אירופית למלחמה גלובלית

החזית המזרחית של מלחמת העולם השנייה

מלחמת העולם השנייה באוקיאנוס השקט

תוצאות מלחמת העולם השנייה

תומסון, דיוויד.  אירופה מאז נפוליאון. כרך א', פרקים: 28, 29.

Thomson, Europe Since Napoleon. chapters 28, 29.

Calvocoressi, Peter. World Politics 1945-2000. pp. 3-14, 33-57.

 

נושא שיעור: האימפריה הסובייטית ואחריתה

שנות חרושצ'וב בברית המועצות

פירוק ברית המועצות

קץ האימפריה הסובייטית

פירוק יוגוסלביה

מלחמת האזרחים ביוגוסלביה

היצ'קוק, ויליאם. המאבק על אירופה: ההיסטוריה הסוערת של יבשת מחולקת 1945 עד ימינו. תל אביב: עם עובד, 2006, פרק 7, 11, 13, 14

Hitchcock, William I. The Struggle for Europe : The Turbulent History of a Divided Continent, 1945 to the Present. NY: Anchor Books, 2004, chapters 7, 11. 13.

Calvocoressi, Peter. World Politics 1945-2000. pp.71-92, 320-333

 

נושא שיעור: אירופה-משיקום לאיחוד

 האיחוד האירופי  -רקע היסטורי

האיחוד האירופי

היצ'קוק, ויליאם. המאבק על אירופה: ההיסטוריה הסוערת של יבשת מחולקת 1945 עד ימינו. פרק 16.

Hitchcock, William I. The Struggle for Europe : The Turbulent History of a Divided Continent, 1945 to the Present. chapter 16.


נושא שיעור: אמריקה הלטינית

היסטוריה פוליטית של אמריקה הלטינית במאה ה-20 

המהפכה המקסיקנית

מקסיקו לאחר המהפכה

אמריקה הלטינית בשנות השבעים

פרו בשנות השבעים

ברזיל בשנות השבעים

אורוגווי בשנות השבעים

צ'ילה בשנות השבעים

בוליביה ואקוודור בשנות השבעים

קולומביה וונצואלה בשנות השבעים

רחום, אילן. תת יבשת בטלטלה: אמריקה הלטינית, 1900-2000. ירושלים : כרמל, תשס"ג, 2003,  פרקים 4, 12, 20.

Calvocoressi, Peter. World Politics 1945-2000. pp.774 –836

 

נושא שיעור: ארה"ב מרוזוולט ועד בוש הבן

היסטוריה פוליטית של ארה"ב במאה ה-20

מוריסון ואחרים. ההיסטוריה של ארצות הברית. תל-אביב: זמורה ביתן, תשמ"ד, פרק 36, 35, 32

Morrison, S.E. A Concise History of the American Republic. NY:Oxford University Press, 1977, chapters 32, 35, 36.

Calvocoressi, Peter. World Politics 1945-2000. pp. 57-71

קריאת רשות:

נווה, אייל. המאה האמריקאית. תל-אביב: משרד הביטחון- ההוצאה לאור, 2000.

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: