תפקיד האנטישמיות באידאולוגיה הנאצית – סיכום

תפקיד האנטישמיות באידאולוגיה הנאצית – סיכום

האנטישמיות המודרנית צמחה בתק' האמנציפציה בה נוצר סטריאוטיפ היהודי שהפך לחלק בלתי נפרד מהתודעה הלאומית החדשה של גרמניה.

-האנטישמיות המסורתית: בימי הביניים שנאה דתית, היהודים הואשמו בצליבת ישו. נאסר על היהודים לסחור עם הנוצרים ולהחזיק נכסי דלא-ניידי וכן הם שמשו לשעיר לעזאזל בכל משבר כלשהו. הם התבדלו וחיו בשכונות נפרדות מחמת דתם.

– האנטישמיות המודרנית: בעת החדשה שופרו תנאי החיים ויהודים רבים שבו לגרמניה. תק' ההשכלה כללה גם יהודים והם עלו במהירות. עליונותם שמשה נימוק לשנאת היהודים. המיתוס החדש שצמח הוא שהיהודי רוצים להשתלט על העולם. דעות קדומות לבשו כסות מדעית וסיפורי זוועה על הרצח הפולחני זכו לתחייה מחודשת.גזענות זן זייפה עדויות היסטוריות כדוגמת "הפרוטוקולים של זקני ציון". האנטישמיות המודרנית ראתה בהתבוללות היהודים כאיום על האומה.

 • 5 סיבות להתגברות האנטישמיות בגרמניה:
  1. הגירה של היהודים מרוסיה למרכז אירופה.
  2. פער ומתיחות בין המבנה החברתי למבנה המדיני.
  3. בעיות המיעוטים:הוחרפו ע"י  הלאומיות המודרנית העולה.
  4. האנטישמיות באה להסיח את ההמון מהבעיות הכלכליות החברתיות במדינה
  5. היהודים זוהו כ"מערב" – משום שההשכלה ודמוקרטיה היו התנאי לשוויון זכויותיהם.
 • פיתוח הסטריאוטיפ של היהודי בספרות- נחשב כמי שאינו מוכשר לעשייה יצירתית ולחיים רוחניים . וכן המתח בין העולם התעשייתי לחיי הכפר הפשוטים שרטטו את היהודי כסוחר מפלצתי.
 • הבחנה על רקע מוסרי- נוצרה על בסיס התבוללות היהודים. השתלבות היהודים יצרה פחד מהעולם הבלתי מוכר ומ"הקשר של היהדות הבינלאומית" השתלבותם בערים שמשה כהסבר לבעיות החברתיות-כלכליות בערים.
 • הבחנה על רקע ביולוגי-גזעי: מדע המנסה לראות את האדם מנק' ראות תורשתית הביא להצהרה כי אופי היהודי אינו ניתן לשינוי. גם לא ע"י התבוללות- הבסיס להשמדה.
 • משברים כלכליים-פוליטיים:על רקע המשבר הכלכלי הגדול בגרמניה הואשמו היהודים במצב עקב הספסרות הפיננסית שהנהיגו היהודים בבורסה. פורסמו כתבים רבים על הקשר בין כוחות פיננסים אפלים לרצון היהודים להשתלט על העולם.
 • המיתוס אנטי-יהודי הקלאסי(עליו נשענו קב' פוליטיות): 1. היהודים קפיטליסטים נצלנים.2.היהודים הם מרקסיסטים של התנועה הבינלאומית והם פוגעים בתנועה הלאומית. 3. היהודים פעילים במזימה בינלאומית המוכוונים נגד הגזע הארי.
 • מפיצי האנטישמיות בשנות ה70-80 היו מצד אחד, תועמלנים שניסו לקדם את הקריירה הפוליטית שלהם, ומצד שני, היו תימהוניים יוצאי דופן שראו עצמם כקורבנות של האמנציפציה היהודית.
 • שלבים בהתפתחות המפלגות האנטישמיות בגרמניה: החלו כמפלגת קטנות  אשר גייסו תומכים מתוך התמקדות באנטישמיות, אותה הם הציגו כבעיה לאומית. הניסיונות להקים מפלגות אנטישמיות נכשלו ברובם. ב1890 הצליחו שתי מפלגות אנטישמיות-רדיקליות לזכות ב5 מושבים בפרלמנט.
 • האנטישמיים הרדיקלים והשמרנים- האנטי' נזקקו לתמיכת השמרנים והשמרנים נזקקו לתמיכת האנטישמיים כדי לרתום את הזעיר-בורגנות למטרותיהם- מצב זה אפשר לאנטישמיים להתקיים וסלל את הדרך להצלחתה של תנועה עקיבה ורציפה של אנטישמיות.
 • המפלגה הנוצרית-סוציאליסטית ב1878- הוקמה ע"י שטקר כמפלגה שמרנית-סוציאליסטית אך היא הפכה למפלגה אנטיש'-שמרנית. שטקר השתמש בסיסמאות אנטישמיות ע"מ למשוך קהל איכריים ושמרנים. וב1893 הגיע לשיא הייצוג בפרלמנט.
 • אוסטריה- המפולת בבורסה ב1873 הציתה את התנועה האנטיש' באוסטריה. בנוסף למניעים הכלכליים-חברתיים נתווסף המאבק הגרמני-לאומי בתך מדינה רב-לאומית והתחזקות הלאומיות של מיעוטים לא-גרמניים. ב1901- לואגר, ראש עיריית וינה, דגל בסדר חברתי "אורגני" ולחם בשלטון הכול-יכול, היהודי כביכול.-תנועתו הובילה לנאציזם.
 •  סיכום: התנועות האנטישמיות שקדמו לנאציזם היו מפוצלות בין קבוצות קטנות בעלות תפיסות שונות ויעדים שונים, לא הייתה להם השפעה על החקיקה ועל האמנציפציה. באותה תק' משלו הקבוצות השמרניות אשר ראו בסוציאליזם כאויב והרוחות הוסטו לכיוון המדיניות האימפריאליסטית הכלכלית. אך לעיתים נעזרו החוגים השמרנים באנטישמיות בכדי לקדם את מטרותיהם. האנטישמיות צצה שוב ושוב והיא התלקחה בתקופת המשברים הכלכליים ב-1918-23 וב-1929-1933. אך רק שהיא הפכה לחלק בלתי נפרד מתנועה המונית אנטי-דמוקרטית ניתן לה להשפיע על החיים הפוליטיים ולהגשים את יעדיה הנוראים.

חזור אל: מבוא להיסטוריה פוליטית – סיכומים

כאן תוכלו למצוא סיכומים נוספים בהיסטוריה פוליטית:

היסטוריה פוליטית של זמננו

מבוא להיסטוריה פוליטית

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו

כאן תוכלו למצוא סיכומים אקדמיים נוספים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: