היסטוריה פוליטית: הסיבות לעליית הנאצים לשלטון ב-1933

היסטוריה פוליטית: הסיבות לעליית הנאצים לשלטון ב-1933

נסיבות מיוחדות שאפשרו את עליית הנאציזם:

 רפובליקת ויימר- 1918,  הרפובליקה הייתה ליעד לשנאתם של הכוחות הריאקציוניים במדינה ושל תנועות הדיקטטורה המהפכניות. בנוסף נאלצה הרפוב' להתמודד עם כמיהתם של חוגים רחבים בשלטון סמכותי חזק.

הניגוד בין מסורת המדינה האוטוריטארית ובין הדמוקרטיה הצעירה התבטא בצורות שונות: אי-תפקודו של הממשל הפרלמנטארי, חיזוק הנשיאות, פיצול בין מפלגות, צמיחת תנועות אנטי-דמוקרטיות והתגבשותן לאופוזיציה, התפשטות תורת כוח טרוריסטית, אי-אמון של הצבא כלפי הרפובליקה הדמוקרטית.

זה הרקע להתהוות הנאציזם בדמות מפלגה כוללת-זה ביטוי גרמני לנטיות אנטי-דמוקרטיות.

הסיבות לעליית הנאציזם:

 1.חולשת המסורת הדמוקרטית והמשך קיומן של המסגרות האוטוריטאריות.

2. הנהייה אחר אידיאולוגיות לאומניות-אימפריאליסטיות. ורעיון הקמת מדינת הלאום הגרמנית.

3. המפלה במלחמה והמחאה נגד הסכם ורסיי.

4. רפובליקת ויימר- המשברים בה והיותה לא מקובלת על רוב האוכלוסייה.

5.השפעת המשבר הכלכלי העולמי.

6. חרדת הבורגנות מפני הקומוניזם ופחד האוכלוסייה החקלאית מפני התיעוש.

 

נק' נוספות לניצחון הנאציזם:

  • דמות המנהיג : עיקרון הפיהרר ופולחן המנהיג.  היטלר ייצג  את הבורגני המקופח המנסה למצוא בקיצוניות מלחמתית ופוליטית פיצוי על רגשי הנחיתות שלו.יסודותיו הביוגראפיים של היטלר יצרו את החותם העיקרי לנאציזם.

הנאציזם ניסה למשוך אליו את ההמונים. הוא הציב את החשיבה הצבאית והתורה הגזענית במקום הראשון. הוא קרא להרחבת גבולות גרמניה כדי שתכלול את כל בני העם הגרמני.

  • האנטישמיות שמשה מוקד לפעילות הנאציזם. היהודי יוצג כאויב המוחלט-  אויב הוא צורך לכל תנועה טוטאליטרית.
  • סוציאל-דרוויניזם: הערך העליון של תורת החיים הוא המעשה.-  עליונות המעשה הוא אחד מקווי האופי של תנועה לא-רציונאלית.
  • שימוש בחוק:

1. "המהפכה החוקית"-קישור שני מושגים מנוגדים , האחד של חוקיות והשני מילוי שאיפת הציבור לשינויים עמוקים בעת המשבר הכלכלי.-אימוץ טקטיקה חוקית.

2.היטלר השתמש בחוקי החירום של חוקת רפובליקה ויימר ע"מ לבטל את החוקה עצמה-זה מה שאפשר להיטלר לכונן דיקטטורה חוקית.

–          מכאן הדרך לשלטון היחיד הייתה קצרה, שימוש בסיסמאות לאומיות ובחוקי החירום זרזו את ההליך ושיתוף פעולה של האופוזיציה (הם רצו לכוון את ההפיכה לנתיבים מסודרים וחוקיים) סייעה להשתלטות.

לסיכום: יש לומר כי היטלר עלה לשלטון הודות להחלטות שגויות, הוא לא נהנה מתמיכת רוב האוכלוסייה וכניעת הרפובליקה לא הייתה מחויבת המציאות. אך עם זאת הכוחות הדמוקרטיים בגרמניה היו במיעוט ומצב זה גרם שרוב הצמרת הפוליטית-כלכלית בגרמניה ב1933 עברה לצדו של היטלר.

 קשה למצוא הסבר פשוט לסיבות לעלייתו של הנאציזם. זה שילוב של גורמים רבים שפעלו מתחת לפני השטח. עליית הנאציזם קשורה קשר הדוק לזרמים שפעלו בתולדותיה של גרמניה במאה ה19- וה-20.

– הנטייה לתת ביטוי מעשי לאידיאולוגיה היא יסוד גרמני ייחודי אשר הוביל לעלייתו של היטלר לשלטון.

חזור אל: מבוא להיסטוריה פוליטית – סיכומים

כאן תוכלו למצוא סיכומים נוספים בהיסטוריה פוליטית:

היסטוריה פוליטית של זמננו

מבוא להיסטוריה פוליטית

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו

כאן תוכלו למצוא סיכומים אקדמיים נוספים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: