הפילוסופיה של העת החדשה- סיכומים

הפילוסופיה של העת החדשה- סיכומים

להלן תמצאו סדרת סיכומים של הפילוסופיה של העת החדשה. הפילוסופיה של העת החדשה היא הפילוסופיה שהחלה להכתב החל מהמאה ה-15 באירופה עם עלייתה של העת החדשה והמדע החדש. הפילוסופיה של העת החדשה ייצגה צורה חדשה של מחשבה באירופה שהחלה לצאת מימי הביניים עם דגש על חשיבה שיטתית ופנייה אל תהייה לגבי עצם מקורות הידיעה והאפשרות של האדם לחקור את המציאות שבה הוא חי. הפילוסופיה של העת החדשה מתחילה בדרך כלל עם משנתו של פרנסיס בייקון על המתודה המדעית וממשיכה עם הגותו של רנה דקארט ב"מאמר על המתודה" ובספרו החשוב "הגיונות". לאחר מכן נציין בקצרה את פסקל לפני שנמשיך אל משנתו אחת הדמויות החשובות של הפילוסופיה של העת החדשה: ג'ון לוק עם חיבורו מאסה על שכל האדם. לאחר מכן ימשיכו הסיכומים בפילוסופיה של העת החדשה אל הגותו של ברוך שפינוזה עם מאמר על תיקון השכל וה"אתיקה" של שפינוזה. לאחר מכן נמשיך עם משנתו של לייבניץ לפני שנעבור אל המפנה אצל קאנט, אל הגל ולבסוף למשנתו של מרקס. מי שמעוניין לקרוא גם על תפקידם של עמנואל קאנט ודיוד יום במסגרת הפילוסופיה של העת החדשה יוכל לקרוא עליהם בקישורים המצורפים. סיכומים נוספים בנושא תוכלו למצוא בתולדות הפילוסופיה החדשה וסיכומים בפילוסופיה של העת החדשה באתר סיכומים.

ההיסטוריה של הפילוסופיה

הרקע לצמיחתה של הפילוסופיה המודרנית

רנה דקארט

רנה דקארט – מבוא היסטורי

דקארט \ מאמר על המתודה

המטאפיזיקה של דקארט

דקארט \ הגיונות

דקארט \ הגיונות: ההיגיון הראשון

דקארט \ הגיונות: ההגיון השני

דקארט \ הגיונות – ההגיון השלישי

דקארט \ הגיונות – ההגיון הרביעי

דקארט \ הגיונות: ההגיון החמישי

דקארט- הגיונות: ההגיון השישי

האידיאות של דקארט

דקארט: סיבתיות, סולפסיזם ואינסוף

בליז פסקל

האמפיריציזם וג'ון לוק

ג'ון לוק – מסה על שכל האדם – ביקורת על האידיאות

הדוקטרינה הפוזיטיבית של לוק

ברוך שפינוזה

שפינוזה – מאמר תיאולוגי מדיני

שפינוזה – אתיקה

שפינוזה – אתיקה: פרק 1

שפינוזה – אתיקה: פרק 2

שפינוזה – אתיקה: סיכום

לייבניץ – מאמר מטאפיזי

הפילוסופיה בין 1781 ו-1844

קאנט

קאנט – מנטליזם

קאנט – ביקורת התבונה הטהורה – כללי

קאנט – ההקדמה למהדורה הראשונה – הצלת המטאפיזיקה והמהפכה הקופרניקאית

קאנט – ההקדמה למהדורה השנייה – המקום ההיסטורי של המטאפיזיקה כמדע

קאנט – המטאפיזיקה היא סינטטית אפריורית, רק הלוגיקה היא אנליטית אפריורית

קאנט – אסתטיקה טרנסצינדנטלית – חלל וזמן

קאנט – לוגיקה טרנסצנדנטלית ולוגיקה פורמלית

קאנט – הדדוקציה המטאפיזית

קאנט- הקטגוריות

קאנט – הדדוקציה הטרנסצינדנטלית

קאנט – טיבו של ניסיון ומושג הקישור

קאנט – ה"אני" ,אחדות טרנסנדיציאלית של האפרצפציה

קאנט על השיפוט

קאנט- האובייקטיביות של הקטגוריות

קאנט – דברים כשלעצמם ותופעות

קאנט – הדיאלקטיקה

הערות לסיום קאנט

המעבר מקאנט להגל

הגל

הגל -הפנומנולוגיה של הרוח

הגל -דיאלקטיקה – Aufhebug

הגל -ה"יש"

הגל -האמת – יש לוותר על ההבחנה הדיכוטומית בין אמת ושקר, האמת לא נתונה אלא מתפתחת

הגל -כינון דינאמי

הגל -חשיבות ההיסטוריה – הפילוסופיה היא תולדות הפילוסופיה

הגל -הרציונליות

הגל -מהו טיעון והזהות העצמית

הגל -הסובייקטיביות של הממשות

הגל -תשוקה כמניע לפעולה

הגל -תודעה עצמית – אדון ועבד

הגל -סטואיציזם, ספקנות, תודעה אומללה ותודעה דתית

הגל -נקודות לסיכום הפונמנולוגיה של הרוח

המעבר מהגל למרקס

מרקס

מרקס- רקע פילוסופי

הניכור המרקסיאני

אנו מקווים כי הסיכומים בפילוסופיה של העת החדשה הועילו לכם בכדי ללמוד או סתם להרחיב את האופקים בנוגע לתחומי הפילוסופיה של העת החדשה. חשוב לציין כי השימוש בסיכומים הינו על אחריות הלומד בלבד והם אינם מהווים תחליף אלא רק עזר לחומר הלימוד המלא.

ראו גם פוסט בבלוג שלנו: אז מה חדש בעת החדשה

הפילוסופיה של העת החדשה – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: