תולדות הפילוסופיה החדשה: שפינוזה – אתיקה

שפינוזה – אתיקה

תולדות הפילוסופיה החדשה – סיכומים

בספרו האתיקה שפינוזה מציג את השיטה השלמה שלו:

אתיקה של שפינוזה כתוב בצורה גאומטרית: לכל משפט יש הוכחה, הכתיבה נוקשה. היתרון של זה הוא שיש חשיפה של הנחות היסוד בהן משתמשים (אין כמעט הנחות מובלעות).   שפינוזה לא מצדיק את מתודת הסדר הגאומטרי, אבל נותן מספר אינדיקציות מדוע יש לה יתרון (ולמתמטיקה כלל):

1)       העדר תכליתיות. המתמטיקה מונעת את הכנסת התכליתיות לדיון באל.

2)       היא עוסקת במהויות של הנושאים בהם היא דנה, וזה אופי הדיון המתבקש.

3)       ישנה ודאות בקשר להוכחות במתמטיקה (כמו אצל דקארט).

מאידך ברור ששפינוזה לא חשב שבאמצעות שימוש במתודה הגאומטרית בהכרח מגיעים לאמת. הוא בעצמו כתב את עקרונות הפילוסופיה של דקארט בדרך גאומטרית, ובכל זאת לא חשב שהיא מובילה לאמת. הגאומטריה היא בסופו של דבר בעבור שפינוזה רק דרך הצגה (ולא מחליפה בחשיבותה תוכן אמיתי).

 

האופן שבו דקארט חשב על גישה מתמטית היא יותר מבחינה של פתרון בעיות ע"י פירוק הבעיה לגורמיה. לכן יש אצל דקארט משהו שנתון מבחוץ (הבעיה) ועמו אנחנו מתמודדים. מדובר במתודה שניתן לכנותה מתודה אנליטית.

מאידך המתודה של שפינוזה היא מתודה סינתטית – התחלה מהנחות יסוד פשוטות, והרכבה (=סינתזה) של תמונה גדולה המתבססת על הפרטים הללו. הגישה של שפינוזה היא יותר גאומטרית-אוקלידית. הגישה הזו שואפת להחיל את עצמה על כל העולם (ולא רק לעסוק בבעיה נתונה שבה אנחנו מטפלים).

 

המוניזם של שפינוזה

הרעיון של שפינוזה הוא שאני יכול לדבר על הכל – לא נשאר שום דבר מחוץ למהלך ושפינוזה חושב שאת העולם הזה אפשר להבין באופן תבוני (עד גבול מסויים). בהשוואה לדקארט, שהיה רצינליסט באופן מוגבל (למשל באומרו שהאידאה של האינסוף מגלמת גבול תבוניות שיש בנו), שפינוזה האמין שניתן הרבה יותר לתפוס את העולם באמצעות התבונה. השארית הקטנה שלא ניתן לתפוס ונמצא מעבר לגבולות התבונה הוא העובדה שיש לאל אינסוף תארים ומתוכם אנחנו מכירים רק שניים. כלומר מצד אחד גם לשפינוזה יש הגבלה מסויימת לגבי ההכרה התבונית שלנו, אבל מצד שני ניתן בעצם לראות שהדרישה של האינסוף תארים מקורה בתבונה שלנו.

הספר – אתיקה

לאתיקה עצמו יש 5 חלקים:

  1. על אלוהים
  2. טבע הנפש
  3. מקור הרגשות (הפעלויות)
  4. שעבוד האדם
  5. על חירות האדם

ממבנה הספר של שפינוזה ניתן להבין שיעד האדם הוא להגיע לחירות, ונראה שנקודת הסיום היא גם באהבת האל.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: