קאנט – הקטגוריות

קאנט: הקטגוריות

הפילוסופיה של העת החדשה – סיכומים

מאגר סיכומים אקדמיים

הקטגוריות על פי קאנט הן הן מה שבאמצעותו השכל פועל, הן התנאים ההכרחיים לניסיון באובייקט. כפי שהחלל והזמן הם התנאים ההכרחיים להתנסות חושנית, הקטגוריות על פי קאנט הן התנאים ההכרחיים להתנסות שכלית. בלי הקטגוריות לא נוכל לחשוב אובייקט.

לטענת קאנט בגלל ההקבלה שהתגלתה בין הקטגוריות לשיפוטים ניתן:

  • לגזור את לוח הקטגוריות מלוח השיפוטים – שהרי בעצם מדובר באותה פעולה, זיהוי של אובייקט עובד בדיוק כמו שעובדת טעינת טענה.
  • להסיק שלוח הקטגוריות הוא שלם וסגור – אם לוח הקטגוריות שאוב מלוח השיפוטים, אז גם הוא שלם וסגור. לוח הקטגוריות מכיל את כל הקטגוריות כולן.

לוח הקטגוריות על פי קאנט:

של הכמות

אחדות

ריבוי

כוליות

של היחס

איכות השיפוטים

בעיתיים

ממשות

מגידים

שלילה

מופתיים

הגבלה

של המודאליות

אפשרות – אי-אפשרות

מציאות – היעדר

הכרחיות – מקריות

ההבדלים בין הקטגוריות האריסטוטליות והקטגוריות הקנטיאניות:

אריסטו

קאנט

1.

הקטגוריות על פי אריסטו הן סוגים עליונים של היש – תפקידן הוא אונטולוגי

הקטגוריות בעבור קאנט הן פונקציות הגיוניות הן מאפשרות את חריצת המשפט של משפטי הניסיון. תפקידן של הקטגוריות אצל קאנט הוא הכרתי, חקירתן היא חלק מחקירת הכרת התבונה הטהורה את עצמה.

2.

אריסטו הגיע לקטגוריות ע"י הפשטה מהמציאות. טען כי הסדר והשיטתיות נתונים מלכתחילה במציאות והשכל לומד אותן מהמציאות.

קאנט טען כי הדרך לקבל שיטתיות ושלמות היא לגזור את כל הקטגוריות מעיקרון אחד. פעולות השיפוט הן הפעולות העיקריות של השכל ולכן יש לגזור את הקטגוריות מצורות היסוד של השיפוט – הצורות הלוגיות של המשפטים. שלמות הלוגיקה הפורמאלית מבטיחה את שלמות מערך הקטגוריות. המציאות היא "מבולגנת", כל עוד השכל אינו כופה עליה את הסדר.

"הספונטאניות של השכל" =על פי קאנט זוהי יכולת השכל להפיק מתוך עצמו את יכולת החשיבה.

שני מבחני התוצאה של קאנט בדדוקציה המטאפיזית:

  • האם זה מצדיק את המהפכה הקופרניקאית?
  • האם קאנט מספק מענה טוב ליום?

דרך מושג הקטגוריות שלו קאנט אומנם מבסס את האובייקטיביות, אך הוא מציע מושג חדש של אובייקטיביות.

ראה גם: קאנט: שאלת היישום של הקטגוריות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: