הגל – הרציונליות

הגל – הרציונליות

הפילוסופיה של העת החדשה – סיכומים

מאגר סיכומים אקדמים

מהי רציונליות על פי הגל?

בעבור הגל הפרקטיקות, האופן שבו אנו מתנהלים, הוא רלוונטי מאוד לבירור השאלה מהי רציונליות. רציונליות היא סדרת הפעולות/ המימושים/ השימושים שבני אדם עשו לאורכה של היסטוריה ארוכה באותו הדבר שהם מנסים לתאר בתור הרציונליות שלהם. המודלים הפילוסופיים השונים הם אולי קירובים שלו, או תיאורים מופשטים שלו, אבל הם לא הרציונליות עצמה. כל תיאור לא יהיה מספק כדי לתפוס את פרקטיקת הרציונליות, אלא, הפרקטיקות נושאות את הרציונליות שאותה אנו מחפשים. לדעת הגל לא ניתן לחשוב על הרציונליות כנפרדת מאיתנו ומהפעולות שלנו וניתן ללמוד עליה רק מתוך מצבור הפעולות. הרציונליות תיוצג ע"י פעילויות אנושיות כמו דת, אסתטיקה, פרקטיקות חברתיות, ספרות וכו'.

נשים לב: לפי הגל לא כל פעולה אנושית היא בהכרח רציונלית. פעולה היא רציונלית אם היא רציונלית ע"פ תפיסה כלשהי. כלומר, הפעולות שעליהן אנו מסתכלים לצורך הבנת הרציונלית הכוללת, הן כל אלו שבאיזושהי תקופה נחשבו כרציולנליות, כחלק מאיזשהו שיח של הצדקות (למשל הצדקה למה כדאי/ צריך להיות נוצרי).

הרציונאליות אצל הגל אינה מקבילה ללוגיקה. היא מוצאת ביטוי בלוגיקה, אבל גם בדברים שאינם לוגיים. למשל בסיפורים (כמו אנטיגונה).

מדוע הגל אינו רלטביסט גמור? כי התבוננות לכל אורך ההיסטוריה האנושית כן תביא לגיבוש דגם ממצה. בדגם הזה הרציונליות תגיע להתפרטות המלאה שלה.

נשים לב שבניגוד למודלים אחרים, אין אצל הגל דברים שבעבר חשבנו שהם רציונליים והיום אנחנו חושבים שהם לא. כל מה שנחשב אי פעם כרציונלי הוא רציונלי לפחות במובן מסוים.

שורה תחתונה – במקום להניח שיש מודל שמסביר את הרציונליות, הרציונליות היא המודל עצמו. הרציונליות אינה ססטית, היא כל תהליך השתנות המחשבה על רציונליות. התוצר המוגמר הוא שלם ולא חלקי.

 אין מושגים ריקים

רעיון נוסף הוא שאין מושגים ריקים, כלומר אין מושגים שאינם מופיעים בעולם. המשמעות לגבי הרציונליות: הרציונליות אינה מודל אפלטוני, היא אינה דבר שקיים שאנחנו מקרה שלה. הרציונליות איננה מבודדת מאיתנו אלא היא שזורה בנו, היא דבר שמבוטא ע"י הפעילות שלנו.

אחרוּת, או מיצוע/תיווך

ראינו אצל קאנט שאין מושג של אני אם הוא לא מתווך את עצמו ע"י משהו אחר שונה ממנו. הגל מפתח את הרעיון הזה. בהתחלה הרציונליות היא דבר ראשוני שעל מנת להגדיר את עצמו חייב להתבונן על דברים אחרים לו באופן בלתי אמצעי. אותו הדבר שהיה ראשוני ממשיך בתהליך של חיפוש והתבוננות בדברים אחרים. הממשות/רציונליות ההגליאנית מוצאת את עצמה באחרותה, במה שהיא לא. בסוף הדבר יחזור להיות עצמו אבל עשיר יותר.

הרעיון מקביל להתפתחות האדם, שעובר התנסויות שונות שבעצם מצביעות על מי שהוא. הגל חושב את זה על הרציונליות ומהממשות כולה.

הגל הוא הפילוסוף החשוב ביותר שנתן את הדעת, בתוך המסורת הקרטזיאנית, שמה שאנחנו אינו תלוי רק באובייקט אלא גם בסובייקט. היינו רוצים להיות סובייקטים שלא תלויים בדבר, אך איננו יכולים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: