הגל – התשוקה כמניע לפעולה

הגל – תשוקה כמניע לפעולה

הפילוסופיה של העת החדשה – סיכומים

מאגר סיכומים אקדמים

לפי הגל התודעה העצמית היא משהו שנולד מתוך העובדה שאנחנו יצורים משתוקקים. הגל מנסה להראות איך הופיע מושג של תודעה עצמית אחרת ממה שהיה מקובל לפניו, והוא עושה את זה ע"י פיתוח מושג החיים ושימוש בתשוקה.

לפי הגל מטרתה של הרוח היא להגיע לידיעה המוחלטת, זו היא המוטיבציה הבסיסית שמפעילה את התודעה (הסובייקט) ביחסיו עם מה שסובב אותו. התודעה העצמית ניחנת בדחף בלתי נשלט להטמיע ולהתאחד עם הסובב אותו כדי לתאר את היחסים של אותה תודעה עם הסובב אותה, דחף שמקדם אותה לקראת השגת מטרתה.

לדעתו של הגל ישנם שני סוגים של יחסים שמקיים הסובייקט עם האובייקט:

  • יחס של הכרה – במסגרת יחסים אלו הסובייקט רק מכיר ומנתח את האובייקט, אך הוא אינו משפיע עליו או משנה אותו
  • יחס של השתוקקות אל האובייקט אשר מביא את התודעה לפעול על האובייקט, לצרוך אותו ולשנות אותו. קיומו של הדחף לצרוך את האובייקט מתבסס על הטענה כי אנו רוצים, למעשה, להתאחד עם האובייקט ולהגיע לכדי שלמות.

לפי הגל כאשר אנו פועלים על האובייקט אנחנו משנים אותו ושוללים אותו, דהיינו, אנחנו משנים את הדבר שבו חשקנו מלכתחילה על ידי צריכתו והופכים אותו למשהו אחר מזה שרצינו. לכן, הפעולה של ההשתוקקות היא מחזורית: צריכה, שלילה וחוזרת חלילה בו ההשתוקקות אף פעם לא מתמלאת.

התנגדות נותנת הכרה

הגל טוען שכאשר אנו פועלים על האובייקט אנחנו מרגישים כי הוא מתנגד לנו, ההתנגדות המצד האובייקט נותנת לנו הכרה בעצמנו. כלומר, מכיוון שאנחנו לא יכולים לצאת מעצמנו, ההכרה שלנו בקיומנו, דהיינו, התודעה העצמית, היא תמיד דרך היחסים שלנו עם דברים אחרים שאנו באים איתם במגע. כך, הדחף שלנו לפעול על האובייקטים ולצרוך אותם נובע מהרצון שלנו להכיר את עצמנו דרך ההתנגדות של האובייקט לפעולותינו, הכול,  לפי הגל, מתוך דחף לחזור למצב בו אנו בלתי תלויים, דהיינו, מודעים לעצמנו מתוך עצמנו ולא תלויים ביחסים שלנו אם הדברים האחרים כדי להגיע לתודעה עצמית.

הגל טוען כי השלילה והצריכה של האובייקט, על אף שמעניקה לנו התנגדות הדרושה לנו להכרת עצמנו, בסופו של דבר מתסכלת אותנו מכיוון שהיא גורמת לנו להיות תלויים ולא מאפשרת לנו להגיע להכרה מלאה מתוך עצמנו ולחזור למצב בלתי תלוי.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: