הגל – חשיבות ההיסטוריה

הגל: חשיבות ההיסטוריה – הפילוסופיה היא תולדות הפילוסופיה

האמת על פי הגל היא משהו שזקוק לציר זמן לתיאורו, זקוק לפילוסופים השונים שבכל נקודת זמן יתארו את האמת. נשים לב שבכך הגל קושר בין תולדות הפילוסופיה לפילוסופיה עצמה. הפילוסופיה (האמת) היא תולדות הפילוסופיה (תולדות האמת).

לפילוסופיה יש מרווח זמן שעליה היא נפרסת, מרווח הזמן וההיסטוריה הם חיוניים לה. לכל מושג, ובפרט מושג האמת, יש מרווח בו הוא מתפתח להיות מה שהוא ותהליך ההתהוות של המושג רלוונטי למושג עצמו. להבין את המושג זה להבין את תהליך התהוותו של המושג, כלומר את ההיסטוריה שלו. אם מבינים את הליך ההתפתחות, מבינים גם את ההגיון הפנימי של אותו המושג ורק כך אפשר להבין אותו באמת.

אנלוגיה – גם רעיון החירות התפתח עם הזמן. בהחלה רק השליט היה חופשי וכיום כל האנשים חופשיים. רק סקירת התפתחות מושג החופש יכולה לגרום לנו להבין מהו החופש באמת.

בחזרה לפילוסופיה ולהיסטוריה של הפילוסופיה – מה שהגל בעצם טוען הוא שעלינו לשאול למשל: האם יש חשיבות למעברים בין עמדות רציונליסטיות לאמפיריציסטיות? כלומר לכך שבשלב מסוים חשבנו שתיאור מסוים הוא ממצה (למשל חשבנו שתיאור חושני הוא מספק) ובשלב אחר לא (למשל חשבנו שצריכות להיות אידאות טבועות מלידה)?

 

הפילוסופיה של העת החדשה – סיכומים

מאגר סיכומים אקדמים

הפילוסופים הגדולים: פרידריך הגל

9 ציטוטים היסטוריים של פרדריך הגל על טיבה של ההיסטוריה

 

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: