הגל – טיעון וזהות עצמית

הגל – טיעון וזהות עצמית

הפילוסופיה של העת החדשה – סיכומים

מאגר סיכומים אקדמים

מהו טיעון על פי הגל

המתודה של הגל – ניתן לטעון טיעונים פילוסופיים על פי תיאורים. זאת משום שלדעתו של הגל לתיאור עצמו יש כח הסברי, כח לשכנע באמיתות או בתוקף. למעשה ניתן לומר, שרב הטיעונים הפילוסופיים הם תיאורים (ולא טיעונים לוגיים) בדרגות שונות של שכנוע. בהתאם, הטקסט של הגל כתוב בצורה אסוציאטיבית (וזו הסיבה לתחושה של קפיצה בין טיעונים שיש אצל הגל).

הגישה הזאת של הגל נותנת לנו קריטריון נוסף להפרכת הוכחות – קריטריון אפיסטמי, האם הסבר הוא משכנע או לא. הוכחה יכולה להיות גם תיאור בעל כח מסביר.

הגישה הזו שמאפיינת את משנתו של הגל היוותה את הבסיס לפיצול הגדול בין הפילוסופיה האנליטית והפילוסופיה הקונטיננטלית.

הזהות העצמית על פי הגל

הגל שואל מהו ה"אני"?

אצל הגל, הזהות העצמית אינה נתונה אלא מתגבשת כהישג פעיל מתוך פעולת השימה-לעל (Aufhebung).

דוגמא מתוך פרק וודאות החושים:

בסעיפים 101-102 של פנומנולוגיה של הרוח של הגל מתבצע תהליך שימה לעל של ה I. בתחילת הדרך המיידיות שבחישתו של ה I היא האמת של ודאות החושים. "כאן" הוא עץ, מפני שאני רואה עץ. אך עד מהרה הרעיון הזה עולה על שרטון משום שלמרות שעבורי "כאן" הוא עץ, עבורך "כאן" הוא בית. לשתי האמיתות יש תוקף זהה, אך הן שוללות אחת את השנייה. עם זאת, "I" משתמר בשלילות האלו. כפי שקרה עבור ה"עכשיו", אני (I) מבינה ש "I" אינו מה שחשבתי קודם לכן ומתוך תהליך השימה לעל מתברר שה"I" הוא אוניברסלי. ההבנה שלי (של I) את עצמי (את "I"), כלומר הזהות העצמית שלי, השתנתה מקצה לקצה. ראייתו של ה "I" אינה ראיית הבית הזה, אלא ראייה באופן כללי. לכן, הזהות העצמית אינה נתונה אלא נבנית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: