קאנט – הדדוקציה הטרנסצנדנטלית

קאנט – הדדוקציה הטרנסצנדנטלית

הפילוסופיה של העת החדשה – סיכומים

מאגר סיכומים אקדמיים

מדוע קאנט חייב את הדדוקציה המטאפיסית:

  1. מתן תוקף אובייקטיבי לקטגוריות: צריך להוכיח שהקטגוריות שהוכחנו קיימות, חלות על העולם. צריך לתת תוקף אובייקטיבי למושאים עצמם שעוברים את תהליך ההכרה. צריך להראות שהקטגוריות הן הן הצורות ההכרחיות שמאפשרות חשיבה.
  2. החלל והזמן: הוכחנו שיש להם תוקף אובייקטיבי, אבל אין להם קשר לאופרציה השכלית. צריך להוכיח מה הקשר בינהם לאני החושב.

מדוע לדעת קאנט זה נכון שהקטגוריות חלות על העולם? במה הקטגוריות שונות מהלוגיקה הפורמלית? קאנט עוד צרך להראות שהקטגוריות הן הצורות ההכרחיות שמאפשרות חשיבה. זה הנושא שנידון בחלק הזה. בנוסף, בחלק הזה נדבר על זהות נוספת שקאנט יוצר: קישור = הרכבה.

סקירת הדדוקציה הטרנצדנטאלית בקצרה

הדדוקציה מתפרשת על סעיפים 15 – 27, יש לה שני צעדים:

  1. טענה סובייקטיבית – מניחה את ה"אני". קאנט מניח שיש דבר שלו אנו מייחסים את היכולת לקחת את הנתונים הלא קשורים ומקשר אותם (המשפט שמופיע בסעיף 16).
  2. טענה אובייקטיבית – התודעה שהונחה בטענה הסובייקטיבית מייצרת משהו בעל תוקף אובייקטיבי.

לכן, הדדוקציה של קאנט בעצם מוכיחה שני דברים: קיום תודעה וקיום אובייקטיביות.

 

ספרות משנית:  metaphysic of experience של patton

סעיפים 14+13 – מטרת הדדוקציה

מוצגת הבעיה שאמורה להיפתר בדדוקציה הזו וקווים כלליים לפיתרון.

ההצדקה המשפטית לדדוקציה

בסעיף 13 קאנט מסביר את המוטיבציה לדדוקציה בעזרת אנלוגיה למשפטנים בתקופה הרומית. דיון בבית המשפט נסוב סביב שני דברים.

  • מה לעובדא – האם אירועים מסוימים התרחשו או לא? כלומר, הוכחה האם עובדות מסוימות הן נכונות או לא.
  • מה לדינא – האם ההתרחשויות באותם אירועים באמת מפרות את החוק או לא?צריך לתת הצדקה מדוע העובות מפרות או לא מפרות את החוק.

הרעיון הוא שקודם נותנים תיאור עובדתי ורק אח"כ מקשרים לחוק. באמצעות האנלוגיה הזו קאנט מסביר שעד כאן הוא נתן עובדות, אך כעת עליו עדיין להצדיק את הקשר שלהן למערכת חוקים כללית.

שתי מטרות:

תוקף אובייקטיבי – להצדיק את הקטגוריות, להראות שהשימוש בקטגוריות מוצדק.

ממשות אובייקטיבית – להצדיק את הוראת הקטגוריות, להראות שהקטגוריות חלות על העולם.

מדוע לא היינו זקוקים לאותה הצדקה עבור מושגי החלל והזמן של קאנט? בגלל שהדברים לא יכולים להינתן לנו שלא ע"פ החלל והזמן. החלל והזמן הם הכרחיים על מנת שיהיה לנו אובייקט. בניגוד לקטגוריות, שהן לא הכרחיות להינתנות המושאים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: