הגל – כינון דינאמי

הגל – כינון דינאמי

הפילוסופיה של העת החדשה – סיכומים

מאגר סיכומים אקדמים

המושגים אצל הגל עוברים כינון דינאמי. הם משתנים ומתהווים עם התפתחות הפנומנולוגיה של הרוח ובעזרת מנגנון השימה לעל. דוגמאות מתוך ודאות החושים:

אמת – בסוף סעיף 91  (הפנומנולוגיה של הרוח) על פי הגל האמת של אובייקט טמונה בפשטות ובמיידיות שלו. אך בסעיפים 96-99 מתחוור לנו (ע"י תהליך שימה לעיל) שהאמת של אובייקט היא האוניברסליות שלו, והיא לא מיידית אלא מתווכת על ידי שלילה.

וודאות – בתחילת סעיף 91 הודאות של החושים על פי הגל היא העשירה והאמיתית ביותר, משום שאין לה גבולות והיא מתארת את האובייקט באופן המלא ביותר. אך מיד לאחר מכן היא הופכת להיות הכי מופשטת וענייה, משום שכל מה שהיא יכולה לומר על האובייקט זה שהוא קיים.

אובייקט (object\this) – בסעיף 91 האובייקט של הגל הוא סינגולרי. ישות טהורה וחסרת תכונות, שקיים רק משום שהוא קיים. בסעיף 95 אנו מפנים את מבטנו אל האובייקט ושואלים את ודאות החושים מהו. בדרך זו מתברר לנו שהאובייקט למעשה מורכב משני דברים (או בעל שתי צורות): "כאן" ו-"עכשיו".

סובייקט(I)  – בסעיף 100 הגל מתאר שינוי בתפקוד הסובייקט. בתחילת הפרק, הסובייקט היה תלוי באובייקט. הסובייקט היה יכול להכיר את האובייקט רק אם כבר היה קיים באופן בלתי תלוי בו. אך כעת היוצרות מתהפכות: האובייקט הפך להיות "כאן" ו-"עכשיו" , הם הפכו לאוניברסליים ומי שמכונן את האוניברסליים האלו הוא הסובייקט. לכן, הסובייקט הופך להיות הרכיב החיוני (essential) לודאות החושים, במקום האובייקט. כלומר, מושג הסובייקט עבור היפוך. הסובייקט, כבר אינו משהו ריק העומד "פעור-פה" מול נתוני החושים אלא מקור הוודאות החושית ("I am seeing")

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: