התנהגות צרכנים -סיכומים

לפניכם אסופה של סיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" כפי שהוא נלמד במוסדות אקדמיים שונים. הסיכומים ערוכים לפניכם על פי פרקים ונושאים שונים אליהם תוכלו להגיע דרך רשימת הקישורים להלן. הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" הם חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים כאן באתר. חלק מתכני הקורס "התנהגות צרכנים" חופפים לאלו של הקורס "יסודות השיווק" שגם בעבורו תוכלו למצוא סיכומים בקישור. גם הקורס "יסודות הפרסום" רלוונטי בהקשר של התנהגות צרכנים ויכול להוות תוספת חשובה לידע של הקורס. לבסוף, על מנת לקבל רקע לקורס ניתן לפנות גם אל תכני הקורס יסודות מדעי ההתנהגות כאן באתר שמספקים את התשתית הפסיכולוגית-התנהגותית על מנת להבין את המנגנונים של התנהגות צרכנים.

התנהגות צרכנים – הגדרה: התנהגות צרכנים היא פעילות אנושית, דינאמית ומורכבת אשר נועדה לספק צרכים מסוימים. ניתן לראותה כהתנהגות גלויה במסגרת פעולת החליפין של מוצרים ושירותים. אך התנהגות גלויה זו הנה תוצאה של תהליכי איסוף מידע, עיבוד מידע וקבלת החלטות בידי הצרכנים. התנהגות צרכנים כוללת את מכלול הפעולות "הגלויות" הקשורות לחיפוש, רכישה וצריכה של מוצרים, ובנוסף את מכלול הפעולות "ההכרתיות" הקשורות לתהליכי עיבוד מידע וקבלת החלטות אשר מובילות את הצרכן לתגובה הגלויה המסוימת. ההתנהגות הגלויה היא פועל יוצא של הפעילות הקוגניטיבית- לא הכל מודע. מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד אודות תורת הצרכן \ התנהגות צרכנים

מטרת הצרכן: לקנות, אך לפני זה יש להכיר את מכלול התהליכים ההכרתיים וההתנהגותיים אשר משפיעים עליו בתפקידו כצרכן: זיהוי צורך ß  חיפוש אחר חלופות– מענה לצורך (בראש) ß הערכת חלופות– גיבוש עמדה לגבי כל פיתרון ß בחירה וקנייהß הערכה לאחר קנייה (עדיין ישנם ערעורים).

סוכומים:

מודל גירוי-תגובה \ הקופסה השחורה

גישות שיווקיות

השפעות התרבות על צרכנים

גורמים חברתיים בשיווק

תהליך ההנעה

סיווג צרכים ע"פ מאסלו

הכוונת צרכים ורצונות

מעורבות הצרכן – הגדרה

גורמים המשפיעים על מעורבות הצרכן

משמעות שיווקית של מעורבות הצרכן

מעורבות הצרכן וסיווג דפוסי צריכה

מודלים בקבלת החלטות של צרכנים

המודל המפצה

מודל סיפי

המודל הלקסיקוגרפי

מודל תפיסת הסיכון

מודלים כלכליים בקבלת החלטות צרכנים

המודל הסטרוקטורלי של פרויד

הגישה הביהביוריסטית ללמידה

למידה קוגניטיבית

למידה חברתית

עמדות

מיצוב ומיפוי תפיסתי של עמדות

עמדות והתנהגות

השפעה חברתית על עמדות

מודל שלושת המאגרים לזיכרון

מדרג השפעות הצרכן

תוכלו למצוא עוד סיכומים אקדמיים בעמוד הסיכומים לאוניברסיטה שלנו כאן באתר

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: