מודל תפיסת הסיכון – סיכום

התנהגות צרכנים – סיכום: מודל תפיסת הסיכון

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" וחלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים.

מודל תפיסת הסיכון הוא מודל של קבלת החלטות צרכנים. מודל תפיסת הסיכון הוא מודל המתאים לצרכנים הנמצאים במעורבות מאוד גבוהה וניצבים מול סיכון כלכלי, פסיכולוגי או חברתי.. כאשר הקו המנחה את ההחלטה הוא לבחור באפשרות הכי בטוחה (למנוע סיכונים). דוגמא– בחירת בגד לראיון עבודה, השקעה כלכלית עבור מי שלא בעל ממון רב… את תפיסת הסיכון הצרכן מעריך ע"פ שכלול שני משתנים:                                                      א. ההסתברות שתתרחש בעיה. ב. מידת הנזק אם אכן הבעיה תתרחש. לבסוף הצרכן יבחר בתוצאה שבה תפיסת הסיכון הכי נמוכה. מודל זה נכון למצבים רבים בחיים בהם הסיכון הוא לא רק כלכלי, אבל מבחינה מדעית ומחקרית קשה לחוקר להעריך את משתני המודל כאשר הם לא כלכליים (רגשיים, פסיכולוגיים). ביקורת על מודל תפיסת הסיכון: לעיתים קשה לחוקר לנבא את תפיסת הסיכונים. תפקיד המשווק: להפחית את תפיסת הסיכון של הצרכן: 1. הדגשת העובדה שהסיכוי לבעיה במוצר זה- נמוך (הדגשת תו-תקן, אישור משרד הבריאות..). 2. הורדת תפיסת הנזק העלול להיגרם.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: