מודלים בקבלת החלטות של צרכנים – סיכום

התנהגות צרכנים – סיכום: מודלים בקבלת החלטות של צרכנים

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" וחלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים.

לאחר שהצרכן הכיר שאיזשהו צורך והתחיל לאסוף מידע על קשת החלופות היכולות לספק לו את אותו הצורך מגיע השלב שבו עליו להעריך ולעבד את המידע ולקבל החלטה באיזו חלופה הוא בוחר. לרוב הצרכן ניצב בפני עומס מידע רב, תחת לחצים שונים ומגבלות שונות, ולכן  הוא נעזר באסטרטגיות פעולה שמסייעות לו בתהליך הזה. אסטרטגיות אלה ניתנות למידול. מקורם של רוב מודלים אלו המנסים לתאר את מערך קבלת ההחלטות של צרכנים בשנות ה-70, התקופה בה החלו להבין את ההטרוגניות בין הצרכנים וגם את העובדה שכשהצרכן בוחן מוצר, הוא רואה לפניו סל של תועלות ומייחס חשיבות שונה לכל תועלת.

ישנם מספר מודלים מרכזיים בנוגע לקבלת החלטות של צרכנים:

המודל המפצה

מודל סיפי

המודל הלקסיקוגרפי

מודל תפיסת הסיכון

מודלים כלכליים בקבלת החלטות צרכנים

המודל הסטרוקטורלי של פרויד

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: