התנהגות צרכנים – סיכום: גישות שיווקיות

התנהגות צרכנים – סיכום: גישות שיווקיות

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" וחלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים.

בתחום של התנהגות צרכנים מקובלת הבחנה בין שתי גישות שיווקיות בסיסיות:

שיווקית- מודרנית–  צרכנים יעדיפו את המוצרים אשר עונים על צורכיהם בדרך הטובה ביותר. השוק מכתיב ליצרן מה לייצר. יש להיות יעיל יותר מהמתחרים, תוך כדי זיהוי צרכים ורצונות של שוקי המטרה ומענה עליהם.

הסימפטומים לכשל: *שינויים תכופים במיצוב המוצר, *ביקוש נמוך, *זיהוי לקוח שגוי, *פילוח שוק שגוי *אי הבנה בצינורות השיווק. *פרסום לקוי…  שיווקית- חברתית– צרכנים יעדיפו את המוצרים אשר עונים על צורכיהם בדרך הטובה ביותר ואשר במקביל תורמים לחברה ולסביבה. תפקיד הפירמה לספק את צרכי ורצונות הצרכן, ובמקביל לראות את טובה החברה והסביבה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: