התנהגות צרכנים – סיכום: מעורבות הצרכן – הגדרה

התנהגות צרכנים – סיכום: מעורבות הצרכן – הגדרה

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" וחלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים.

הגדרה: מעורבות צרכן היא הנגיעה האישית שאדם מייחס למוצר מסוים. זהו משתנה מרכזי מאוד בהתנהגות צרכנים ומהווה גם משתנה פילוח, כאשר את המעורבות ניתן למדוד במשתנה פילוח רב משתני (סולם שאלות), הכולל שאלות כגון: * עד כמה מוצר X חשוב לך? *עד כמה המוצר רלוונטי אלייך?.. המעורבות הוא משתנה רציף, שנע ממעורבות נמוכה למעורבות גבוהה, וככל שלאדם מעורבות גבוהה יותר, כך הוא מוכן להשקיע הרבה יותר זמן ומאמץ בכל אחד משלבי התנהגותו כצרכן.

במעורבות גבוהה הצרכן משקיע הרבה אנרגיה בחיפוש אחר מידע, בתהליכי קבלת החלטות, וגם לאחר הקנייה הוא ממשיך לחשוב על ההחלטה שביצע ולהשקיע בנושא, פחות מוצרים נלקחים בחשבון מבחינתו. לעומת זאת במעורבות נמוכה במוצר, שהוא פחות קריטי לצרכן, הוא עובר את אותם השלבים של איסוף מידע וקבלת החלטות רק באופן יותר ספונטאני, פחות משקיע  זמן ומאמץ והחלטתו הסופית פחות מבוססת על גיבוש עמדה מעמיקה ויציבה. הצרכן פתוח לנסות יותר מוצרים.

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: