עמדות – הגדרה

התנהגות צרכנים – סיכום: עמדות – הגדרה

עמדה היא הערכה אישית, חיובית או שלילית אלפי אובייקט כלשהו. הערכה זו מכוונת את נכונותו של הצרכן להגיב באופן מסוים כלפי האובייקט. העמדה מכוונת את ההתנהגות העתידית. רכישת עמדות היא באמצעות למידה המושפעת ממאפיינים אישיים ופסיכולוגיים של הפרט, למידה זו משפיעה באופן ייחודי על כל אדם ואדם בהתאם למאפייניו האישיים. שלושה מרכיבים:

1. מרכיב רגשי או הערכתי של עמדה- מתייחס לתחושה הכוללת שיש לאדם כלפי המוצר. הצרכן נשאל לגבי מידת הערכה והאהבה שלו למוצר דוגמא– אדם שביקר במלון מסוים יכול להישאל "עד כמה אהבת את השהות במלון?

2. מרכיב הכרתי של עמדה- מתייחס לעמדת האדם כלפי תכונות שונות במוצר, הידע שיש לאדם על המוצר. המוצר מוערך ע" מכלול התכונות בו. לדוגמא– אדם יקבל טבלה עם רשימת תכונות ואותם ידרג: " עד כמה המלון אפשר מנוחה?"

3. מרכיב כוונת ההתנהגות- ישאל את האדם מה הסתברות שיחזור למלון בעתיד..

ראו גם: שינוי עמדות: איך לשכנע מישהו לשנות את דעתו

סיכומים על עמדות והתנהגות צרכנים:

מיצוב ומיפוי תפיסתי של עמדות

עמדות והתנהגות

השפעה חברתית על עמדות

ראה עוד סיכומים מורחבים כלליים אודות עמדות:

עמדות והתנהגות

שינוי עמדה

עמדה – הגדרה בפסיכולוגיה חברתית

עמדות ושכנוע בפסיכולוגיה חברתית

מדידת עמדות

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" וחלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: