התנהגות צרכנים – סיכום: למידה חברתית

התנהגות צרכנים – סיכום: למידה חברתית

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" וחלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים.

תיאורית הלמידה החברתית של אלברט בנדורה מבוססת על שילוב בין למידה קוגניטיבית וביהביוריסטית. זו למידה המתווכת דרך אחר משמעותי (הורה, חבר, מורה), שהאדם רוצה להידמות לו: כך לומד את התוצאות הצפויות במצבים שונים דרך צפייה באחרים וחיקוי התנהגותם (ולא בהכרח דרך התנסות אישית). צפיה כיצד האחר קיבל חיזוקים מעצם השימוש במוצר או מעצם ההתנהגות הרצויה. האדם מפנים את התהליך באופן המשפיע על המוטיבציה שלו מתוך הזדהות והערצה לפעול בדרך דומה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: