יסודות השיווק -סיכום

שיווק-  הגדרה: אינטראקציה בין הקונה למוכר, חליפין שנועד להשביע את רצונות היחידים והקבוצות.

מושגים:

  • שוק – MARKET – שוק הצעירים, שוק הגיל השלישי, או לחילופין- שוק של צרכנים: המתחלק לתת שווקים- (1)צעירים, סטודנטים,(2) שוק עיסקי, (3) שוק ללא מטרות רווח- לממשלה למשל… (4) שוק של ייצוא.
  • שיווק – MARKETING  – הגדרה קצרה: להיפגש עם צרכי הלקוחות בצורה ריווחית. לספק לצרכן את מה שהוא צריך. לעורר בו את הצורך. הגדרה ארוכה: מערכת תהליכים ארגוניים שמטרתם ליצור "ערך" עבור הלקוחות, להביאו לידיעתם ולמסרו לידיהם, ולנהל את היחסים עם הלקוחות באמצעים שיתרמו לטובת הארגון ובעלי המניות.
  • ניהול השיווק – MARKETING MANAGEMENT – הידע והיכולת לבחור שוקי מטרה נכונים. בשוקי המטרה יש: להשיג לקוחות, לשמרם ולדאוג לצמיחת שוק המטרה. באמצעים של: יצירת ערכים טובים יותר עבור צרכנים אלה, הספקת הערכים והבאת דבר קיומם לידיעתם.

פיטר דרוקר:

מכירה היא קצה קצהו של "קרחון" השיווק.

מטרת השיווק היא להפוך את מאמץ המכירה למיותר.

מטרת השיווק היא להכיר והלבין את הלקוח כך המוצר יתאים לו וימכור את עצמו.

צורך – כאשר קיים פער בין מצב נוכחי ובין מצב מבוקש או רצוי = תחושת מחסור.

סוגי צרכים: מוצהרים/ מפורשים, אמיתיים, נסתרים.

רצון – הצורה אותה לובש הצורך בהשפעת גורמים כגון: התרבות, החברה והאישיות.

הצורך יכול להתפרש לרצון למותג מסוים (קוקה קולה, זארה וכו'), מקום מסוים, מפלגה מסוימת וכן     הלאה.

ביקוש – רצון המגובה על ידי משאבים המאפשרים את הוצאתו לפועל – יכולת כספית, הזכות לבחור.

מוצר – כל דבר המוצע בשוק שיכול לספק צורך או רצון: עצם מוחשי- פריט, שירות- לא מוחשי, מקום-  לתיירות, לעסקים, ארגון- מפלגה, עמותה, רעיון- דרך חיים, צרות התנהגות, אמונה.

מושגים בשיווק-

ערך- VALUE – הקונים יעדיפו לרכוש מוצר המוצע על ידי משווק מסוים (מותג) אשר על פי תפיסתם יעניק להם את הערך המסופק הגבוה ביותר. נוסחת הערך: ההפרש בין הערך הכולל ללקוח: סך כל היתרונות והתועלות, לבין העלות הכוללת ללקוח: סך כל ההוצאה הכספית, זמן ומאמץ.

ערך מסופק = (עלות כוללת ללקוח) – (ערך כולל ללקוח)

עלות – COST

שביעות רצון – SATISFACTION – תחושת ההנאה או האכזבה של האדם הנובעת מהשוואות  הביצועים הנתפסים של המוצר (או תוצאת השימוש) ביחס לציפיות ממנו.

תפקידו של השיווק

אסטרטגיה שיווקית

הערכת יחידות עסקיות

תכנון שיווקי

מידע ומחקר בשיווק: פילוח שוק

ניהול קשרי לקוחות -CRM

התנהגות קונים

מדיניות מוצרים

ראו גם: מאגר מונחים ומושגים במנהל עסקים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: