התנהגות צרכנים – סיכום: המודל הסטרוקטורלי של פרויד

התנהגות צרכנים – סיכום: המודל הסטרוקטורלי של פרויד

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" וחלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים.

את המודל הסטרוקטורלי (מבני) של זיגמונד פרויד ניתן להתאים בתור מודל של קבלת החלטות צרכנים. פרויד דימה את נפש האדם לקרחון שרק קצהו גלוי ע"פ המים, ואילו רוב רובה של נפש האדם- האישיות, הצרכים, והמניעים שלו חבויים עמוק מתחת לפני המים, לא מודעים אבל משפיעים על ההתנהגות שלו. ע"פ פרויד אישיות האדם כוללת 3 תת מערכות: א. הסתמי (ID)- האנרגיה היצרית שאיתה בא התינוק לעולם (ליבידו- יצר החיים), אותה אנרגיה דוחפת את האדם לשחרר מתחים באופן מיידי, לספק דחפים וצרכים בצורה מיידית ללא כל תהליך ביקורתי שמתחשב בסביבה ולוקח בחשבון את הנורמות והזולת. ב. האני העליון (SUPER EGO)- מרכיב המתפתח אצל הילד באזור גיל 3, ומפתח את היכולת השכלית להבין מה מותר ומה אסור, לראות את האחר, להתחשב בסביבה, לפתח מצפון ובכך מתפתח ה,אני העליון". כאשר בין הסתמי לאני העליון יש התנגשות, הדרך של האדם להמשיך לתפקד, לספק את צרכי הסתמי, ובאותו זמן להתחשב בנורמות הזולת והסביבה נעשית בדרך תהליך מתווך האחראי עלייה.. ג. האני (EGO)- פועל ע"פ עקרון המציאות ועושה שימוש במנגנוני הגנה.

מנגנוני הגנה (אנה פרויד): *הדחקה– תהליך בו רעיון או דחף נעשה לא מודע. *התקה– הפניית דחף או רגש לגורם אחר.                        * השלכה– ייחוס רגש או דחף אסור לאחר.

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: