התנהגות צרכנים – סיכום: סיווג צרכים ע"פ מאסלו

התנהגות צרכנים – סיכום: סיווג צרכים ע"פ מאסלו

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" וחלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים.

א. המודל של מאסלו- לוקח את כל הצרכים האנושיים ומחלקם ל- 5 קבוצות עיקריות מהצרכים הבסיסיים ביותר ועד לצרכים גבוהים יותר:1.  צרכים בסיסיים– מזון ושינה. 2. צורכי ביטחון והגנה– להרגיש בטוח.

3. צרכים חברתיים– להיות שייך, אהוב. 4. הערכה– השגיות, לא רק חלק ממשהו, אלא להיות בולט, שתהיה לי ייחודיות מאחרים. 5. מימוש עצמי– לבטא את האני האמיתי בשביל לחזק את הקשר עם עצמך. ע"פ הנחות המודל– צורך גבוה יותר לא יתעורר לפני שצורך בסיסי יותר סופק ברמה מספקת. כל הצרכים קיימים כל הזמן, אך ברגע נתון אחד ישנו צורך שהוא דומיננטי יותר. הביקורת: ההיררכיה נוקשה, לא ניתנת לפשרות לגבי השאלה מהו הצורך הדומיננטי ונשאלת השאלה: האם לא ניתן שאדם יהיה מונע לספק צורך גבוה יותר גם כאשר צרכים בסיסיים יותר טרם סופקו? (להיות מונע למימוש עצמי יותר מאשר להישגיות והערכה). ב. סיווג ע"פ התועלת לצרכן- מדובר בחלוקה בסיסית של שלוש קבוצות עיקריות, הנוחה ליישום בעולם השיווק. שלושת הקבוצות: 1. צרכים תועלתניים/שימושיים- שינוע, ביטחון, יעילות- כל מה שמדגיש את הצד השימושי במוצר. 2. צרכים הדוניסטים- עונים על הנאה חושית: טעם, ריח, מגע.. 3. צרכים הדוניסטים סימבוליים- דימוי עצמי, אישיות, סטטוס חברתי. תועלות שלא באמת קיימות במפרט הטכני של המוצר, אך המשווק גורם לצרכן לתפוס אותם כקיימות במוצר.

ראה גם:

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: