התנהגות צרכנים – סיכום: השפעות התרבות על צרכנים

התנהגות צרכנים – סיכום: השפעות התרבות על צרכנים

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" וחלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים.

התרבות כחלק מסביבת המקרו: התרבות כוללת ערכים, נורמות, שפה.. כל אלה הופכים אותו ליותר מסתם פלח.

 א. ערכים בתרבות: תרבות כוללת נורמות, ערכים ומנהגים העוברים בחברה מדור לדור ומעצבים את רצונותיו והתנהגותו של האדם. ערכי התרבות משפיעים עלינו כצרכנים היוצרים ערכי מוצר וערכי צריכה. ערך= קוד המכוון התנהגות, לכן ערכים מכוונים את התנהגות הצריכה שלנו. ערכי הווה בחברה הישראלית: קדמה וחדשנות, השגיות, חומרנות, פנאי וחופש, מיליטריזם, מרכזיות הילד במשפחה.. המשותף הוא ערכים אינדיבידואליסטים, וישנם יוצאי דופן כמו מיליטריזם. החברה הישראלית לא פחות אינדיבידואליסטית מחברות אחרות, אך יחד עם זאת היא יותר קולקטיביסטית (שיתופית) מאחרות. לפעמים דרך פרסום היא הבאת ערכים סמליים ולא תועלתנות- סיגריות יפרסמו דימוי עצמי ולא תועלת. ערכי עבר בחברה הישראלית: קדושת העבודה,חלוציות, והגשמה, לבוש פשוט, יחסי רעותß מעבר קולקטיביזם  להווה אינדיבידואליזם.

הערכים משתנים, ולכן כדי לשווק צריך ללמוד את התרבות ולשנות את הפרסום בהתאם. חומר ניקוי: בארה"ב- נשים יכולות לפתח קריירה, כי יש מי שינקה. במזרח- ישימו דגש על הבית.

ב. תרבויות משנה: יש להכיר לעומק את המגזרים בחברה, ולא רק את הבולטים- כל קבוצה בעלת הווי מיוחד.

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.