התנהגות צרכנים: מודלים כלכליים בקבלת החלטות צרכנים

התנהגות צרכנים – סיכום: מודלים כלכליים בקבלת החלטות צרכנים

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס "התנהגות צרכנים" וחלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים.

המודלים הכלכליים של קבלת החלטות צרכנים פותחו במאה ה-19 והיו דומיננטיים בשנות ה-30 וה- 40 של המאה 20. ההנחות התבססו על ראיית הצרכן כאחד המנסה למקסם תועלת במחיר נתון. המודל המיקרו כלכלי מסתכל על תהליך החלטת הצרכן הבודד, והמקרו כלכלי מסתכל על כלל המשק. ההנחות הספציפיות למודל מיקרו כלכלי- 1. ע"פ מודל זה הצרכן מסתכל רק על תועלת שימושית, מתעלם מתועלות אחרות רגשיות, פסיכולוגיות ומחפש למזער את העלות הכלכלית. הוא מתעלם מהעובדה שהצרכן מונע הרבה פעמים למזער עלות שהיא לא רק כלכלית (זמן, אנרגיה). 2. לצרכן ידע מלא על כל קשת החלופות בשוק ועל המחירים- לא עומד במבחן המציאות המודרני. 3. הצרכן הוא אדם ממוצע. הנחות אלה מתאימות למודלים הכלכליים הראשוניים בחקר התנהגות הצרכנים, כיום ממדלים את השונות תוך כדי התייחסות לתועלות סימבוליות כמו נכסיות המותג המתייחסת לכמה הצרכן מעצם שם המוצר יהיה מוכן לשלם. הסיבה ששם מותג מוערך ע"י צרכנים נובע מהערך הסימבולי שלו.

הנחות ספציפיות למודל מקרו כלכלי- מודל המשמש כלכלנים כמו בנק ישראל המסתכלים על המשק ברמת המקרו ומעוניינים לראות כיצד שינוי בהכנסת הצרכן ישפיע על ההוצאה שלו. מודל זה מראה שהוצאת הצרכן היא פועל יוצא לא רק של הכנסתו, אלא של צפי ההכנסות בעתיד.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: