הויכוח בין הציונים: מהי הבעיה העיקרית של היהודים בגולה ומהן הדרכים להתמודדות עמה

ההנהגה המרכזית של התנועה הציונית, שהייתה בעלת אופי דמוקרטי ופלורליסטי, נתנה מקום וביטוי לחילוקי דעות רבים בתוך התנועה.הויכוח והדעות השונות השפיעו על התפתחות היישוב בארץ. הצלחתן של מפלגות הפועלים בארץ היו בראש העשייה והמדיניות עד המהפך בשנת 1977 ועליית הליכוד לשלטון. ישנם נושאים ושאלות שהם אקטואליים גם כיום.

חילוקי הדעות היו בנושאים רבים:

-כיצד לממש את הרעיון

-אלו צעדים לנקוט

-איך תראה המדינה ואיזה ציביון יהיה לה.

התנועה הציונית התגבשה כתנועה פלורליסטית במהותה,שבה מצאו את ביתם קבוצות שהיו שונות זו מזו וגיבשו עמדות שונות בנושאים מרכזיים.

כולם היו מאוחדים בדעה:

-שלא יהיה פתרון לעם היהודי בגולה,ולכן יש להקים מדינה בארץ ישראל

-יש להעזר באומות אחרות למימוש המטרה.

 הזרמים בציונות-

הזרםההנהגההבעיה המרכזיתדרכי ההתמודדות עם הבעיה
ציונות מעשיתיהודה לייב

פינסקר ותנועת

"חיבת ציון"

1. בעיית היהודים היא בעיה קיומית.

2. אנטישמיות –היא גורמת למצוקה הכלכלית והחברתית של היהודים ולפגיעות הפיזיות בהם  אין לה פתרון.

1. "אוטואמנציפציה" – על היהודים לפעול בעצמם למען

שחרורם, להיות אקטיביים.כלומר,להביא לשחרור לאומי

בטריטוריה משלהם.

2. אסור לחכות לאישור המעצמות, יש לקבוע עובדות בשטח.

3.הפעילות המעשית צריכה לכלול:עלייה לארץ ישראל

 והתיישבות בה עוד לפני השגת האישורים.

הפעילות צריכה להיות מיידית, בשל מצוקת היהודים

בגולה. במקביל אפשר לפעול להשגת הצ'רטר, אך ההתיישבות המעשית היא האמצעי החשוב ביותר לקידום הרעיון הציוני.

ציונות מדיניתבנימין זאב

 הרצל

ואחריו מקס נורדאו ווולפסון

1. בעיית היהודים היא בעיה לאומית. היהודים הם אומה  בלי מדינה.

2. האמנציפציה הביאה לשינוי במעמדם המשפטי של היהודים אך לא פתרה את שאלת היהודים: היהודים נתפסים כזרים בכל מדינה שהם יושבים בה.

3. האנטישמיות המודרנית היא תופעה חברתית ששורשיה בעבר והיא מתעצמת ומלווה את היהודים כצל את האדם.

המטרה הייתה להקים מדינה ליהודים.

1. הפתרון הוא לאומי,הקמת מדינה ליהודים באופן חוקי,גלוי ובהסכמה ע"י קבלת אישור מהמעצמות-צ'רטר-שהיה תנאי להתיישבות יהודית ולבניית בית לאומי בא"י, ולכן הדגישו את הפעולה המדינית בתנועה הציונית.

לצורך כך הרצל טען שיש להקים שני גופי ביצוע (שלא הוקמו בסופו של דבר):

"אגודת יהודים" ו"חברת יהודים".

2. העלייה תהיה הדרגתית כדי להבטיח הצלחה.

ציונות סיתטיתחיים ויצמןלאחר פרשת אוגנדה ומות הרצל ובעקבות חלוקי הדעות בין הזרם המדיני והמעשי .הפתרון המוצע:

1.איחוד הפעולה המדינית עם עבודה מעשית בא”י, לכן כונתה סינתטית שכן בקשה למזג בין שתי ההשקפות המדינית והמעשית ואין להפריד בניהן.

2.במקביל לעלייה ולהתיישבות יש להמשיך בפעילות דפלומטית מדינית להשגת הצ'רטר.

3.הקמת המשרד הארצישראלי ביפו.

 

ציונות רוחניתאחד העם

( ד"ר אשר צבי

גינצברג)

פסל את הציונות המעשית ואת הציונות

המדינית, כי שתיהן ניסו למצוא פתרון

ל"צרת היהודים"-לבעיה הקיומית של היהודים, שביטוייה היו עוני, אנטישמיות ופוגרומים.

1.דרש למצוא פתרון ל"צרת היהדות" – בעיה רוחנית-סכנת ההתבוללות ואובדן התרבות ואוצרות הרוח היהודיים שלדעתו הייתה קשה יותר.

2.הוא טען:שהאמנציפציה סללה את הדרך

להתבוללותם של היהודים בתרבות הכללית, והזהיר שהיהודים עלולים לאבד את תרבותם היהודית הייחודית.

חומות הגטו, לדעת אחד העם, הגנו על היהדות מפני התבוללות תרבותית. עם פריצתן היהדות הייתה בסכנת טמיעה והעלמות בין האומות והתרבות הכללית, והרוח הייחודית שלה הלכה ונעלמה.

יש להתמודד קודם עם "צרת היהדות" ולא "צרת היהודים".

1.יצירת מרכז רוחני- תרבותי בארץ ישראל, שיקרין מרוחו ותרבותו על היהודים ברחבי העולם ויתרום לשמירת הזהות היהודית ולמניעת ההתבוללות. לצורך זה יש לפעול, לדעתו, לחיזוק הרגש הלאומי של העם היהודי בגולה ("הכשרת הלבבות") ולעיסוק בחינוך ותרבות.

מהמרכז הרוחני יצאו שליחים,"בני משה", לגולה ויכשירו את לבבות העם היהודי.

(בני משה-כמו שמשה רבנו הוביל את העם במדבר 40 שנה עד שנכנסו לא"י)

ציונות דתית הרב יצחק

יעקב ריינס

מייסד תנועת

המזרחי(מרכז רוחני) ומנהיגיה-

תמך בציונות

המדינית ובתכנית

באזל.

1.התרחקות מהאמונה ומשמירת המצוות.

2.הגלות אינה יכולה לשמש יותר מקום למושב

היהודים.

3.יש לשמור על הזהות היהודית.

1.לשלב בין הדת לבין הלאומיות היהודית.

2.להחזיר לעם ישראל את חירותו המדינית ובמקביל גם את קיום מצוות התורה כתנאי לקיום חיים עצמאיים בארץ ישראל.

כלומר-שילוב של "תורה ועבודה" הממזגת אמונה בדת ישראל עם הגשמה חלוצית ותמיכה בציונות המדינית החילונית,

שתעסוק בעניינים מדיניים: מו"מ ורכישת קרקעות

בא"י ולא תתערב בענייני חינוך, דת ותרבות.

3.התנועה הציונית היא זו שתציל את העם היהודי מכליה פיזית ומהתבוללות.

סיסמתם הייתה: "ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת

ישראל”

ב1902, הוקמה בתנועה הציונית, ע"י הרב ריינס,  מפלגה ציונית-דתית שנקראה "המזרחי". (מרכז רוחני)

ציונות סוציאליסטית

התנועה הסוציאליסטית הייתה ארגון כלל-

עולמי.הם ראו ב"פועלי כל העולם"

חברה בעלת ערכים של שויון ללא מעמדות.

נחמן סירקין

ודב בר

בורוכוב

.

1.הבעיה קיומית-כלכלית חברתית.

2.פירמידה הפוכה-מונח מתאר את המבנה הכלכלי האנומלי של העם היהודי בתפוצות, שבו

השכבות העליונות "רחבות" והשכבות

התחתונות "צרות".כלומר,רוב היהודים

השתייכו למעמד הלא יצרני ועסקו במקצועות

לא יצרניים כמו בנקאות ומסחר.

בחברה נורמלית רוב האנשים משתייכים

לפרולטריון-מעמד הפועלים.

הזרם דגל בשלוב השקפת עולם סוציאליסטית עם תחייה לאומית,

הגשמה אישית חלוצית ומעבר לחיי עבודה עברית בארץ

ישראל, תוך הסתייגות מחיי הגלות באירופה.

פעילותו החלה בראשית תקופת העלייה השנייה ומטרתו העיקרית הייתה כיבוש העבודה במושבות ובערי ארץ ישראל, קיום חיי תרבות עברית והחייאת השפה העברית.

רק בא"י יהפכו היהודים לעם יצרני ועובד.

ע"י עבודה בחקלאות ובתעשייה יוכלו לחיות חיים נורמאליים על בסיס עבודה יצרנית-הפירמידה תתהפך.

.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / הלאומיות בישראל ובעמים / התנועה הלאומיות היהודית המודרנית

עוד דברים מעניינים: