סוציאליזם – הגדרה, הגות והיסטוריה

מה זה סוציאליזם – הגדרה: סוציאליזם היא תיאוריה פוליטית וכלכלית של ארגון חברתי הדוגלת בכך שאמצעי הייצור, ההפצה והחליפין צריכים להיות באחריות או תחת בקרה של הקהילה כולה. הסוציאליזם מקנה מקום מרכזי לערך השוויון בחברה ולערבות הדדית. הוא חותר לצמצום פערי מעמדות כתנאי לחוסן ושגשוג חברתי.

הסבר כללי

סוציאליזם הוא מונח למערכת אידיאולוגיות שונות ללא הגדרה חד משמעית. הסוציאליזם מאמין כי קניין האדם וחלוקת המשאבים צריכים להיות נתונים לפיקוח חברתי. זאת על מנת לצמצם את הפערים החברתיים ובכך לנסות להגיע לשוויון. הגישה אינה דוגלת בפיקוח ריכוזי כמו בקומוניזם אבל פיקוח כלשהו וניהול משותף של נכסים לאומיים.

על פי תיאוריות סוציאליסטיות, בעלות חברתית על אמצעי ייצור יכולה להיות ציבורית, קולקטיבית, שיתופית או שוויונית. אף על פי שאין הגדרה אחת לכל סוגי הסוציאליזם, שותפות חברתית בכלכלה היא המרכיב משותף בולט למרבית התיאוריות. הגישות בסוציאליזם משתנות בהתאם לתפקידם של השווקים והתכנון בהקצאת משאבים. כמו כן ישנם הבדלים ביחס למבנה הניהול בארגונים וגישות מלמטה או מלמעלה. הסוציאליסטים חלוקים בדעתם אם הממשלה, במיוחד הממשלה הקיימת, היא הכלי הנכון לשינוי

התנועה הפוליטית הסוציאליסטית בנויות על מערך של פילוסופיות פוליטיות שמקורן בתנועות המהפכניות של אמצע עד סוף המאה ה-18. כל התנועות הללו נובעות מתוך הבעיות החברתיות שליוו את עליית הקפיטליזם. המחירים החברתיים שהביאו עימם הבדלי המעמדות והתפתחותו של העוני העירוני המזעזע, הביאו את קרל מרקס להציע את הניתוח המפורסם שלו על כלכלת השוק. מרקס עצמו לא ראה את עצמו כסוצאליסט אלא כקומוניסט,. הוא אף התנגד לסוציאליזם שהיה מתון מדי לטעמו והציע רק פלסתר לבעיה. עם זאת החזון של מרקס לחברה נטולת מעמדות באמצעות בעלות משותפת על אמצעי הייצור היווה השפעה גדולה על הסוציאליזם. הסוציאל דמוקרטיה מציגה גישה מתונה בהרבה למרקסיזם ודגלה בשילוב של כלכלת שוק עם מערכת ערבות חברתית. ברה"מ או קובה הן דוגמאות מהדהדות לכשלון השיטה הקומוניסטית. אך דרך הזהב הסוציאל-דמוקרטית של מדינות סקנדינביה, למשל, היא עד ימינו דוגמה היסטורית להצלחה חברתית-כלכלית.

סוציאליזם בישראל

מדינת ישראל החלה את דרכה כמדינה סוציאליסטית מאוד כחלק מהאידיאולוגיה הציונית ותפיסת השותפות החברתית בהקמת מדינת ישראל. עם זאת ברבות השנים עברה ישראל מהלך דרמטי של ליברליזם והפרטה קיצונית. מהלך זה הצליח מצד אחד להביא להתפתחות כלכלית והכניס את ישראל למועדון המדינות העשירות, אך מצד שני הכניסה אותה גם למקום גבוה מאוד ברשימת המדינות עם אי-שוויון חברתי. .

ראו גם: סוציאל-דמוקרטיה והגישה הסוציאל-דמוקרטית

קראו עוד:

המחירים והסכנות של אי שוויון כלכלי

כלכלת האושר: האם גם ממשלות צריכות לחשוב שכסף זה לא הכל?

11 ציטוטים מרחיקי ראות על צדק חברתי

ראה גם: סוציאליזם במאה ה-20

שוויון וחירות בגישה הסוציאל-דמוקרטית

סיכום זה הוא חלק מאסופת המאמרים בנושא מבוא לעת החדשה כאן באתר.

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: