חברה ופוליטיקה בישראל – סיכום קורס

להלן תמצאו אסופת סיכומים של הנושאים העיקריים של הקורס "חברה ופוליטיקה בישראל" הנלמד במסגרת תוכניות לימודים שונות כמו מדעי המדינה, לימודי תקשורת, לימודי תרבות ועוד ובמסגרות אקדמיות שונות בשינויים קלים אך עם פחות או יותר תכנים דומים. כמובן, סיכומי "חברה ופוליטיקה בישראל" יכולים להציע גם בסיס טוב לכל מי שרוצה לקבל רקע על התהליכים החברתיים והפוליטיים שמעצבים את החברה הישראלית מאז קום המדינה ואף קודם לכן.

מטרת הקורס "חברה ופוליטיקה בישראל" היא להציג את התפתחותה של המערכת הסוציו-פוליטית בישראל, תוך הדגשת השינויים שחלו בה מתקופת היישוב ועד לימנו אלה.

במסגרת הקורס ייבחנו:

(א) הסוגיות המרכזיות והקונפליקטים שליוו את תהליך גיבושה של התפיסה הפוליטית הישראלית: עיצוב המפלגות, המהפכה האלקטורלית, הרשות השופטת וחוקה לישראל, אלימות פוליטית, צבא ותקשורת;

(ב) שסעים בחברה הישראלית: שמאל-ימין, דתיים-חילוניים, ערבים-יהודים, מזרחים-אשכנזים, עולים-ותיקים וגברים-נשים;

(ג) עתידה של ישראל כמדינה רב-תרבותיות, פוסט-ציונות וגלובלית.

נושאים:

מבוא

"מיישוב למדינה" ומאפייני היסוד של החברה הישראלית

השפעת תקופת היישוב על התרבות הפוליטית בישראל

המפלגות בישראל ומערכת הבחירות

שיטת הבחירות

מערכת הבחירות בישראל

חוקה בישראל

דת ומדינה בישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית

דגמים של יחסי דת ומדינה

יחסי דת ומדינה בישראל

ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית

סוגיית מיהו יהודי

סוגיות הנישואין והקבורה

סוגיית השבת

סוגיית השירות הצבאי

יחסי ישראל ויהדות התפוצות

המיעוט הערבי בישראל

ראשית הסכסוך בין יהודים וערבים בישראל

מעמדם של ערביי ישראל בעשורים הראשונים

שנות השמונים והתשעים

אפליית ערביי ישראל

זהותם של ערביי ישראל

שיוכם הפוליטי של ערביי ישראל

השסע העדתי בישראל

מקורות השסע העדתי בישראל

שיטות לבינוי האומה

אירועי ואדי סאליב

הפנתרים השחורים

מהפך 77

ש"ס

המצב כיום

ישראל כמדינת הגירה

מדיניות קליטת העלייה בישראל

העלייה האתיופית

העליות הרוסיות

בעיות ואתגרים בקליטת עלייה בישראל

צבא ותקשורת

נשים, פמיניזם ומעמד האישה בישראל

התיאוריה הפמיניסטית בתקשורת

הוגות מרכזיות בפמיניזם

האתגר הפמיניסטי

פמיניזם מתון וליברלי

פמיניזם סוציאליסטי

פמיניזם רדיקלי

מעמד האישה בישראל

מאמרים:

גיוס פוליטי ובינוי מוסדות בישוב היהודי בתקופת המנדט/ מ. ליסק וד. הורוביץ

מצוקות באוטופיה: מישוב למדינה/ ד. הורוביץ ומ. ליסק

חברה בשבי הפוליטיקאים  – יונתן שפירא

רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית: האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית / יער אפרים ושביט זאב

המפלגות בישראל: ממפלגות המון למפלגות אלקטוראליות /גיורא גולדנברג

מפלגות ואמון הציבור (רקע ומטרות)/אפרים יער-יוכטמן

מועמדים מפלגות וגושים:ישראל בשנות ה-90\ אשר אריאן ומיכל שמיר

ימי ירושלים האחרונים – אברהם דיסקין

אקטיביזם שיפוטי בבג"ץ/ יואב דותן

סוגיית החוקה בישראל/ בנימין נויברגר

מדינה יהודית ודמוקרטית:אתגרים וסיכונים \ רות גביזון

ישראל – מדינת חוק או מדינת הסדר / יוסף אגסי

ישראל – מדינה יהודית דמוקרטית ושל אזרחיה / מרדכי קרמניצר

ההתארגנות הפוליטית של האוכלוסייה הערבית בישראל: התפתחות מרכז בתוך השוליים / מאג'ד אלחאג'

עדה ועדתיות בישראל בפרספקטיבה היסטורית/ משה ליסק

קץ שלטון האחוס"לים/ ברוך קימרלינג

מלחמת התרבות בישראל – מיפוי חדש / ישעיהו ליבמן

"תשומות ערכיות לתהליך העלייה והקליטה בשנות ה-90"/ תמר הורוביץ

התגבשותה החברתית והתרבותית של הקהילה הרוסית בישראל/ אליעזר לשם ומשה ליסק

המשמעות החברתית של השירות הצבאי: מבט מחודש / סטיוארט א. כהן ואור-ישראל בגנו

שינוי השיח הביטחוני בתקשורת והתמורות בתפיסת האזרחות בישראל/ יורם פרי

נורמליזציה של אנומליה:צנזורה צבאית בישראל / הלל נוסק ויחיאל לימור

מיתוס ומציאות השוויון בין המינים: מעמד האישה בישראל / יעל ישי

שוות ערך תקשורתי: מבט פמיניסטי על התקשורת הישראלית / דפנה למיש

הישראלים החדשים/ ברוך קימרלינג

הרהורים על רב תרבותיות בישראל/ מ. מאוטנר, א. שגיא ור. שמיר

ה- M הגדולה: מקדונלדס והאמריקניזציה של המולדת / אורי רם

חברה ופוליטיקה בישראל

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.

עוד דברים מעניינים: