חברה ופוליטיקה בישראל: נשים, פמיניזם ומעמד האישה בישראל

חברה ופוליטיקה בישראל:

נשים, פמיניזם ומעמד האישה בישראל

מעמדן של הנשים בחברה הישראלית

"זמן רב היססתי אם לכתוב ספר על האישה. זהו נושא מרגיז, במיוחד לגבי נשים, והוא אינו חדש. דיו רב נשפך במהלך המריבה שניטשה בעניין הפמיניזם, וכיום הנושא סגור כמעט; אין דנים בו יותר. ובכל זאת ממשיכים לדון בו. ודומה ששפע ההבלים שהושמעו במהלך המאה האחרונה לא תרמו במיוחד לליבון הבעיה. יתר על כן, האם יש בעיה? ומהי? האם יש בכלל נשים? …. את לא נולדת אישה – את נעשית אישה".

[סימון דה-בובואר, המין השני].

סימון דה-בובואר מנסה להתחקות אחר השאלה: מהי אישה?

כללי –

פמיניזם (מהמילה פאם- אישה בצרפתית) מהווה תפיסת עולם המפרשת את המציאות החברתית הקשורה לחייהן ומעמדן של נשים בחברה הפטריארכאלית, תוך התמקדות במשמעויות הפוליטיות, החברתיות, התרבותיות והכלכליות של יחסי גברים-נשים ויחסי מגדר וחברה.

הפמיניזם פועל על ידי העצמת נשים, חקיקה, אכיפה, הסברה ומתן פתרונות למצבים שונים, מתוך מטרה לייצר שינוי חברתי כולל. מאבק הפמיניסטי מתקיים במישורים רבים, ביניהם ניתן למנות את המישור המשפטי, המישור התרבותי, המישור והכלכלי (המאבק באפליה בשוק העבודה) והפוליטי.

הפמיניזם אינו עשוי מקשה אחת וכולל זרמים שונים המורכבים ממגוון גישות, אמונות ורעיונות המתייחסים לאפליית נשים ופועלים נגדה. המשותף לכל הזרמים השונים המרכיבים את התנועה הפמיניסטית הינו היציאה נגד אפליית נשים, שאת ביטויה ניתן למצוא בהדרתן של נשים ממוקדי הכוח הפוליטיים והחברתיים, והמאבק נגד תפיסת העולם המציבה את הגבר במרכז ואת האישה בשוליים.

היסטוריה

התנועה החלה לפני מלחמת האזרחים האמריקאית, נמשכה לסירוגין בעידן הויקטוריאני והגיעה לשיאה במאבק למען זכות הבחירה הנשית במאה ה-20 (המעוגן בתיקון ה-19 בחוקה האמריקאית), אך זכות ההצבעה לנשים לא הגשימה את היעדים היותר עמוקים של נשים פעילות. לאחר מכן נדחקו מטרות הארגון ומלחמת העולם השנייה החזירה אותם אחורה.

שינויים בסיסיים שערערו את תפקידה המסורתי של האישה בחברה כללו בין השאר: הזדמנויות שנפתחו בתחום ההשכלה, מכשור חדיש-טכנולוגיה (מכשירים חשמליים כמדיח, מכונת כביסה), שעות הפנאי – מימוש עצמי, משפחה בעלת שני ילדים בלבד, תכנון משפחה בעקבות התפתחות הטכנולוגיה (והמצאת הגלולה).

הפמיניזם הוא אחת העמדות האידיאולוגיות המשפיעות ביותר שהגיחו ממורשת שנות ה-60 למרות שהמדובר היה בתופעה משנית יחסית שהגיעה מהשוליים (השמאל החדש, ערכי השוויון והשחרור המיני). כאשר פרצה סערת שנות ה-60 היה זה כרעיון שהגיע זמנו, והרעיון פרץ שוב. היה נדמה כי שוויון אמיתי עומד בפתח, אך התמונה התבררה כמורכבת יותר.

מבחינת מעמד האישה בישראל ישנו מקום רב וחשוב ליחסי מגדר וצבא שמשפיעים רבות על טיב היחסים בין גברים ונשים בעל מעמד האישה. כך גם לנושא של מגדר ושוק העבודה ושל מגדר ומשפחה.

ראה גם: מעמד האישה בישראל

התיאוריה הפמיניסטית בתקשורת, הוגות מרכזיות בפמיניזם

האתגר הפמיניסטי: פמיניזם מתון וליברלי, פמיניזם סוציאליסטי, פמיניזם רדיקלי

אזרחות ואמהות: מעמדן של הנשים בישראל – ניצה ברקוביץ' 

מיתוס ומציאות השוויון בין המינים: מעמד האישה בישראל \ יעל שי

חברה ופוליטיקה בישראל

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: