פמיניזם סוציאליסטי – סיכום

פמיניזם סוציאליסטי:

לפני למעלה ממאה שנה כתב פרידריך אנגלס שותפו האינטלקטואלי של קרל מרקס שהמשפחה הינה מיקרוקוסמוס של היחסים השוררים בחברה באופן כללי. הרעיות הן הפרולטריון של משק הבית ואילו הבעלים נוטלים את התפקיד של בעלי הרכוש והבוסים. לפיכך, ניצול מיני ודיכוי מעמדי הם התוצאות המשולבות של השיטה הקפיטליסטית. הכרחי לשחרר את הנשים והגברים מן הקפיטליזם ,המקור האמיתי לשעבוד האנושי.

למרות שהנשים הפמיניסטיות מקבלות את דברי אנגלס באופן כללי הן טוענות שדיכוי הנשים אינו רק מקרה של דיכוי קפיטליסטי. הן טוענות שהנשים מדוכאות פעמיים,גם בתחום המיני וגם בתחום המעמדי.

נשים זקוקות למבנים פוליטיים משלהן ולהבנה העצמית האידיאולוגית שלהן על מנת להתעמת בהצלחה עם הניצול הכפול ממנו הן סובלות כנשים עובדות וכעקרות בית.

הפמיניסטיות הסוציאליות שונות באופן מהותי מיריבותיהן הליברליות (ראה: פמיניזם ליברלי) ביחסן למקורות דיכוי הנשים.

הליברליות טוענות שזה נובע מפגמים בשיטה הקפיטליסטית הליברלית ולכן הן משקיעות את מירב מרצן בתיקון יסודותיה של שיטה זו ואילו הסוציאליסטיות טוענות שניצול הנשים הוא חלק אינטגרלי מהקפיטליזם עצמו.ולכן אי אפשר לתקן אותו מבלי לפרק את כל המערכת.לפי הפמינסטיות הסוציאליסטיות הקפיטליזם מנצל נשים בכמה דרכים:

נשים הן כוח עבודה לא חיוני, הן נועדות לגיבוי,שכרן נמוך וסיכוייהן לקידום קלושים.

עבודת האישה בבית אינה בתשלום למרות שהיא חיונית.

הקפיטליזם מנצל את הנשים כצרכניות ע"י פנייה אל הסטריאוטיפים הנשיים המעליבים ביותר.

הפרסום המסחרי מציג את הנשים כאובייקט מיני בלבד.

מה מסביר את ההכנעה הזו?

ההילה המיסטית הנשית היא אידיאולוגיה רבת עוצמה של שיעבוד עצמי שנשים תומרנו לקבל אותה. היא פועלת כמו סם נרקוטי שמקהה את החושים החיוניים ומתנה את הנשים לתפקידים המשניים שהחברה הקפיטליסטית מצפה מהן למלא.

ב"הילה" הזו הבית הופך למקום בעל תכונות מיתיות ומצפים מהנשים להקריב בו את על עצמיותן. הלבוש וההופעה של הנשים גם כן מגבילים את הנשים ואת חופש תנועתן (עקבים גבוהים וכו') ובנוסף מסמנים אותן מיד כאובייקטים מיניים זמינים.

העלאת המודעות כאמצעי ללוחמה בהילה המיסטית הנשית הפכה ליסוד סוציאליסטי עיקרי ומאוחר יותר ליסוד עיקרי של הנשים בכלל. שיחות של נשים על התחושות שלהן בכל מיני תחומים עוזרת להן להגיע להבנה שהן כולן סבלו תחת ידה של הפטריארכיה הקפיטליסטית והבנה זו הינה הצעד הראשון לקראת הבסתה.

הפמיניסטיות הסוציאליות עומדות בפני כמה טענות קשות:

סקסיזם הוא לא יצירה של הקפיטליזם.

אם הם קשורים אז מדוע הסקסיזם עמד בעמדת התגוננות והקפיטליזם המשיך לשגשג?

המיזוג של מעמד ומין ייצור ורבייה הינו מאולץ ולא סביר.

משטרים מהפכניים רדיקליים אינם ידידי השחרור-לא בעבור נשים ולא בעבור גברים.

ראה:

האתגר הפמיניסטי

נשים, פמיניזם ומעמד האישה בישראל

התיאוריה הפמיניסטית בתקשורת

הוגות מרכזיות בפמיניזם

מרקסיזם

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: